Takaisin

Tulevaisuuden metsässä huomioidaan kaikki ekosysteemipalvelut

Metsäala uudistuu, kun käyttöön otetaan nykyaikaisia tiedonhankinnan menetelmiä ja työkaluja. Kaukokartoituksen avulla saadaan jo nyt monipuolista tietoa koko metsäekosysteemistä.

Lokakuun alussa metsien käytön optimoinnin professorina aloittaneen Petteri Packalenin erityisalaa on metsätiedon hankinta erilaisiin optimointitehtäviin. Packalen aloitti metsätieteiden opinnot Joensuun yliopistossa 1990-luvulla, väitteli vuonna 2009, ja on sen jälkeen toiminut erilaisissa opetustehtävissä, yliassistenttina ja tutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Vuosina 2011–2012 hän työskenteli Oregonissa vierailevana tutkijana.

Packalenia kiinnostaa erityisesti kaukokartoitus ja sen tarjoamat mahdollisuudet metsien käytön optimoinnissa.

—Minua kiinnostivat erityisesti kvantitatiiviset menetelmät. 15 vuotta sitten 3D-kaukokartoitusmenetelmät olivat uusi juttu, joka voitiin viedä käytäntöön metsien käytön optimoinnissa. Optimointi on tärkeä osa metsäsuunnittelua, Packalen kertoo.

—Tällä hetkellä selvitetään miten metsiä pitäisi hoitaa, jotta huomioitaisiin samanaikaisesti koko ekosysteemi, erityisesti biodiversiteetti ja ilmastohyödyt.

Packalenin mukaan biodiversiteetin ja hiilivaraston välillä voi olla myös ristiriitoja; täytyy miettiä, halutaanko metsän sitovan hiiltä, vai tukea enemmän metsän monimuotoisuutta. Metsäpolitiikassa tehdään myös arvovalintoja, jotka edellyttävät tutkimustietoa.

—Tutkimuksen painopiste on nyt siirtymässä muihin ekosysteemipalveluihin kuin puuntuotantoon – myös puhtaaseen veteen, virkistyskäyttöön ja eläinten habitaatteihin, esimerkiksi kuinka metsä sopii kanalinnuille. Kaukokartoituksen avulla pyritään tunnistamaan myös esimerkiksi tuulituhoille alttiita kohteita.

—Kaukokartoituksen kautta saatu tieto metsistä ei ole Suomessa aina ollut vapaasti kaikkien saatavilla. Lakikysymysten kanssa on ollut pitkä tie, sillä aiemmin metsätietojen katsottiin kuuluvan yksityistietojen piiriin, hän toteaa.

Packalen on ollut vuosien mittaan mukana myös kaupallistamassa kaukokartoitusinventointia eri maihin osa-aikaisesti tutkimustyön ohella.

—Metsäala on uudistunut viime vuosina huomattavasti, sillä käyttöön on otettu nykyaikaisia menetelmiä. Kaukokartoitusaineistoja käytetään esimerkiksi myös virtuaalimetsien lähtötietoina. Metsätieteiden opintoihin kuuluukin nykyään paljon tietojenkäsittelyä, Packalen sanoo.

—Dronet ovat myös tulleet mukaan metsäkartoitukseen, mutta niiden toimintasäde on pieni. Siksi tarvitaan edelleen myös lentokoneiden ja satelliittien avulla saatavaa tietoa.

Lisätietoja: Professori Petteri Packalen, p. 050 522 4299, petteri.packalen (a) uef.fi

Petteri Packalen
  • Itä-Suomen yliopiston metsien käytön optimoinnin professori, erityisesti metsätiedon hankinta optimointilaskelmiin, 1.10.2019-
  • s. 1973
  • Maatalous- ja metsätieteiden tohtori, Joensuun yliopisto, 2009

Tärkeimmät tehtävät

  • Apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto 2015-2019
  • Yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto 2013-2015
  • Vieraileva tutkija, Oregon State University, USA 2011-2012
  • Lukuisia tehtäviä Itä-Suomen ja Joensuun yliopistoissa 2002-2010
  • Erityisasiantuntija (osa-aikainen), Blom Kartta Oy 2007-2019