Takaisin

Tuija Pasanen palkittiin urheilevien opiskelijoiden kaksoisuran edistämisestä

Opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen Itä-Suomen yliopistosta palkittiin kunniamaininnalla työstään urheilevien opiskelijoiden kaksoisuran edistämiseksi valtakunnallisessa Huippuvaiheen kaksoisuraseminaarissa Kuopiossa. Pasanen on tehnyt pitkään ansiokasta työtä urheiluakatemiatoiminnan eteen Itä-Suomen yliopistossa.

Palkitsemisperustelujen mukaan Pasanen on vaikuttanut siihen, että Kuopion alueen urheiluakatemia on saatu mukaan yliopiston hallinnollisiin prosesseihin, mikä on edesauttanut toiminnan kehittämisessä, näkyvyydessä ja vaikuttavuudessa. Hän on ollut keskeisessä roolissa myös 15 opintopisteen Urheiluakatemiaopinnot-opintokokonaisuuden rakentamisessa.

– Pasanen on urheilijoiden asialla isossa organisaatiossa. Itä-Suomen yliopisto on profiloitunut urheilijaystävällisenä korkeakouluna ja Tuija on ollut tinkimättömän ja pitkäjänteisen työnsä ansioista avainroolissa tässä kehityksessä, toteaa opiskelijahuippu-urheilun asiantuntija Jukka Tirri Olympiakomitean huippu-urheiluyksiköstä.

Tuija Pasanen

Pasanen on ollut Kuopion urheiluakatemian toiminnassa sen perustamisesta saakka. Itä-Suomen yliopiston perustamisen jälkeen hän on myös ollut yhtenäistämässä kampuskaupunkien urheiluakatemiakäytänteitä.

– Koen, että olemme onnistuneet yhteistyössä saamaan aikaiseksi hyviä asioita urheilevien opiskelijoiden kaksoisuran edistämiseksi. Saatu tunnustus on mukava ja mieltä lämmittävä yllätys, Pasanen iloitsee.

Itä-Suomen yliopistossa urheiluakatemiatoimintaa edistetään osana opiskeluhyvinvointia ja siten toiminnalla on pohjaa myös yliopiston strategisten tavoitteiden kannalta.

– Esimerkiksi oppimisympäristöjen kehittäminen palvelee myös urheilevia opiskelijoita, sillä opintoja voidaan suorittaa joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Yksilölliset opintojärjestelyt voivat auttaa myös urheilevia opiskelijoita, jos jossakin opintojen vaiheessa tarvitaan joustavia suoritusmahdollisuuksia. Opintojen loppuvaiheessa urheileva opiskelija saattaa puolestaan tarvita opintoaikaansa pidennystä, Pasanen kertoo.

Kuopiossa parhaillaan toteutettava Ketterä kaksoisura -hanke luo osaltaan ratkaisuja opiskelevan urheilijan uran siirtymävaiheisiin opintoasteelta toiselle sekä myös urheilu-uralta siviiliuralle.

– Yliopistossamme on hyvä pohja kehittää asioita edelleen, koska verkostot ovat jo nyt toimivat ja asioita tehdään yhdessä. On tärkeää, että huipulla urheilevat pääsevät mahdollisimman pian akatemiatoimintaan mukaan ja heidän statuksensa kampuksella tunnistetaan eikä opiskelijan tarvitsisi selitellä ja perustella tilannettaan useampaan kertaan, Pasanen sanoo.

Tuija Pasasen lisäksi kunniamaininnalla työstä urheilijoiden kaksosuran edistämiseksi palkittiin liikuntasuunnittelija Anu Korhonen Joensuun kaupungilta. Huippuvaiheen kaksoisuraseminaari järjestettiin Kuopiossa 19. syyskuuta.

Painolaatuiset valokuvat

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/18200?encoding=UTF-8

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/18201?encoding=UTF-8

Lisätietoja:

Opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen, puh. 044 716 2145, tuija.pasanen(at)uef.fi