Takaisin

Tekoälyn soveltavaa tutkimusta vauhditetaan Business Finlandin rahoituksella

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland on myöntänyt 320 000 euron EAKR-rahoituksen Itä-Suomen yliopiston hankkeelle, jonka päätavoitteena on kehittää tekoälyyn liittyvää alueellista osaamista ja sen avulla edistää uusien tekoälyyn liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien luomista sekä tutkimuksen ja yritysten välisen yhteistyön kehittämistä. AI-DA - Uudet mukautuvat tekoälyalustat tuotantoprosessien tiedonhallintaan -hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 356 000 euroa.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018 – 31.12.2020, ja se on saanut rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma -hausta. Hankkeen muita rahoittajia ovat Mondi Powerflute Oy, Murata Electronics Oy, Nolwenture Oy, Sumitomo SHI FW, Yara Suomi Oy, Advacam Oy sekä Trimble Forestry Europe Oy.

Datan määrä maailmassa kasvaa eksponentiaalisesti, ja tuotantotiedon hallinta on kasvava ongelma myös monella teollisuudenalalla. Hyödyllisen informaation louhiminen data-aineistoista on ongelma, joka voitaisiin jättää tekoälyn tehtäväksi. Valmistavassa tuotannossa esiintyy esimerkiksi erilaisia lopputuotteen laatuun ja ympäristötekijöiden hallintaan liittyviä haasteita, joiden parempaan hallintaan tekoälyyn perustuvat järjestelmät ovat potentiaalinen ratkaisu.

AI-DA -hankkeessa toteutetaan uudenlainen soveltava lähestymistapa tekoälyyn ja sen soveltamiseen tuotantoprosesseissa. Hanke kehittää myös tekoälyn ympärille muodostuvaa alueellista osaamiskeskittymää, jonka myötä ennen kaikkea maakunnalliset yritykset voivat helpommin lisätä ja kaupallistaa tekoälyyn liittyvää osaamistaan.

Lisätietoa:

Tutkimusjohtaja Yrjö Hiltunen, yrjo.hiltunen (a) uef.fi, p. 040 732 0355
Yliopistotutkija Mika Liukkonen, mika.liukkonen (a) uef.fi, p. 040 351 0644