Takaisin

Suomen uusin harjoittelukoulu avasi ovensa Joensuussa

Uusi harjoittelukoulu edustaa alansa kärkeä maailmassa ja vastaa laajasti opettajankoulutuksen tulevaisuuden haasteisiin.

Uusi Itä-Suomen yliopiston harjoittelukouluun kuuluva Rantakylän normaalikoulu avasi ovensa Joensuun Rantakylässä 7.1.2019. Juuri valmistunut uusi kaksikerroksinen koulurakennus on yliopiston opettajakoulutuksen harjoittelukoulu, jossa opettajaksi opiskelevat suorittavat opetusharjoitteluitaan. Koulu on kaksisarjainen yhtenäisen perusopetuksen koulu, jossa opiskelee yhteensä 420 oppilasta esiopetuksesta perusopetuksen 9. vuosiluokkaan. Henkilökuntaa koulussa työskentelee yhteensä 53 henkeä ja opettajaksi opiskelevia harjoittelijoita kerrallaan noin 80.

Koulu on rakenteellaan ydinmallin koulu, jossa keskusaulan ympärille on muodostettu solukokonaisuudet tietyn ikäluokan oppilaille. Koulutilat on suunniteltu joustaviksi ja muunneltaviksi. Valaistukseen ja akustiikkaan on kiinnitetty erityishuomiota jo tilojen suunnitteluvaiheessa. Koulussa ei ole erillisiä 1A- ja 1B-luokkia tai muitakaan erillisiä luokka-asteita vuosiluokilla 1–6, vaan esimerkiksi yksi 40 oppilaan ykkösluokka, jolla on kaksi opettajaa. Koulu tiloineen ja henkilökuntineen on jaettu solukohtaisiin tiimeihin.

Opettajat tekevät moniammatillista yhteistyötä tiimeissä ja opettavat luokkia yhteisopettajuuden mallilla. Avoimiin ympäristöihin on integroitu ryhmätyötiloja sekä pienryhmätiloja, jotka mahdollistavat erityisessä tuessa opiskelevien oppilaiden mahdollisimman laajan integroitumisen yleisen tuen ryhmiin.

– On ollut erityisen hienoa nähdä se riemu, innokkuus ja valoisuus, jolla niin oppilaat kuin henkilökuntakin ovat alkaneeseen kevätlukukauteen lähteneet, kuvailee Rantakylän normaalikoulun perusasteen rehtori Heli Lepistö.

Koulun suunnittelussa on ennakoitu opetusalan uusimpia oivalluksia oppimisen ja opettajankoulutuksen tarpeita silmällä pitäen. Esimerkiksi tuottajakeskeisessä pedagogiikassa lapset ja nuoret nähdään aktiivisina oppijoina ja tiedon tuottajina, ei vain perinteisten oppimateriaalien kuluttajina. Koulu on one-to-one-koulu, jossa jokaisella oppilaalla on käytössään henkilökohtainen iPad.

– Alan uusimmilla oivalluksilla on haluttu rohkeasti tarjota itäsuomalainen vastaus opettajankoulutuksen ja oppimisen yhä vaativammiksi käyviin tulevaisuuden tarpeisiin, toteaa johtava rehtori Mikko Ripatti.

Koulun audiovisuaalinen teknologia ja teknologinen infrastruktuuri edustavat alansa kärkeä ja opetustiloihin on integroitu teknologiaa, jota ei toistaiseksi vielä löydy avoimilta markkinoilta. Jokaisessa opetustilassa on useita näyttöjä, mikä mahdollistaa entistä paremmin yhteisöllisen oppimisen, tietojen jakamisen sekä työskentelyn yksin, pareittain ja ryhmissä. Koulussa on varauduttu myös laajamittaiseen virtuaalitodellisuuden käyttöönottoon ja hyödyntämiseen oppimisen tukena.


Lisätietoja:
Perusasteen rehtori Heli Lepistö, heli.lepisto(at)uef.fi, 050 342 3624
Johtava rehtori Mikko Ripatti, mikko.ripatti(at)uef.fi, 050 540 1016