Takaisin

Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto Lotta Luhtalalle

Nuorempi tutkija Lotta Luhtala on saanut Sukupuolentutkimuksen seuran myöntämän gradupalkinnon kirjallisuuden alaan kuuluvasta pro gradu -tutkielmastaan ”Kertomuksen keskiössä on eläin. Veganismi, eläinfilosofia ja sukupuoli Anja Snellmanin Safari Club -romaanissa”.

Tutkielmassa Luhtala analysoi Snellmanin vuonna 2001 julkaistusta romaanista hahmottuvaa veganismin, eläinfilosofisten kysymysten sekä sukupuolten dynaamista ja intersektionaalista yhteenkietoutuneisuutta. Tätä romaania sekä muuta vegaanitematiikkaa sisältävää kaunokirjallisuutta analysoidaan intertekstuaalisesti vuonna 1990 julkaistun ekofeministisen Carol J. Adamsin The Sexual Politics of Meat –teoksen kanssa, jonka puolestaan osoitetaan olevan intertekstuaalisessa suhteessa Kate Milletin klassikkoon vuodelta 1969, Sexual Politics.

Palkintoperusteluissa sanotaan, että Luhtala vastaa oivaltavasti valittujen esimerkkien kautta asettamiinsa kysymyksiin. Tutkielman analyysiluvuissa hän lähestyy tutkimusongelmaa ensinnäkin veganismin ja vegaanihahmojen kautta ja osoittaa, miten vegaaneista muodostuu kokonaiskuvana sangen negatiivinen representaatio. Toiseksi, valittua kirjallisuutta eläinten ja eläinfilosofian kautta tarkastellen ilmenee, kuinka eläimet ovat yhtä aikaa piiloisia ja läsnä, ja kuinka läsnäolo tulee näkyviin usein nimenomaan eläineettisesti, vegaanisesti ja vastakarvaan lukiessa. Kolmanneksi, feministis-vegaanisesti sukupuolen ja vallankäytön tematiikkaa ja problematiikkaa tarkastellen Luhtala tuo esiin kuinka eläimiin ja naisiin kohdistuva kaltoinkohtelu niveltyvät toisiinsa Snellmanin ja Adamsin teoksissa.

Perusteluissa kiitellään Luhtalan tarkastelukulmaa, joka on poikkeuksellisen laaja-alainen ja kunnianhimoinen. Hän liikkuu suvereenisti hyvin monen tieteenalan teoreettisissa näkökulmissa hyödyntäen oivaltavasti ainakin kertomuksen teoriaa, feminististä kirjallisuudentutkimusta, sukupuolentutkimusta, eläinfilosofiaa, kriittistä eläintutkimusta ja kulttuurintutkimuksellista diskurssianalyysia. Eläinfilosofian ja kriittisen eläintutkimuksen tarkastelutavat tuovat sukupuolentutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin liitettyinä varsin kiinnostavia avauksia. Tutkielma on myös rakenteellisesti kiehtova, lukukokemuksena nautittava ja uusia oivalluksia synnyttävä.

Luhtala tuo esiin tutkielmassaan myös akateemisen aktivisminsa, halunsa vaikuttaa. Hän toteaa, että kysymys pohjimmiltaan palautuu aina todellisen maailman todellisiin eläimiin ja heidän kärsimyksiinsä. Hän toteaa: ”On aika nostaa eläimet kertomusten keskiöön.”

Palkitut valitsi emeritaprofessori Elina Lahelma. Palkinnot jaettiin lauantaina 25. marraskuuta Sukupuolentutkimuksen päivillä.

Kuva: Jani Ylönen