Takaisin

Sosiaalityössä toistuvat nykyäänkin samat teemat kuin viime vuosisadan alussa

Väitös sosiaalityön alalta

Väittelijä: YTM Piia Puurunen

Väitösaika ja -paikka: 23.11. klo 12, SN201, Snellmania, Kuopion kampus

Useat sosiaalityön ammatillisen toiminnan nykyiset lähtökohdat olivat läsnä jo sosiaalityön pioneerin, yhdysvaltalaisen Jane Addamsin ajattelussa, osoittaa yhteiskuntatieteiden maisteri Piia Puurusen väitöstutkimus.  Eettisesti tiedostava, humanitaarinen ja myötätuntoon pohjautuva toiminta sekä ihmisten hallintaa ja politiikkatoimia kriittisesti tarkasteleva näkökulma työttömyyden, siirtolaisuuden, köyhyyden ja eriarvoistumisen kysymyksiin ja globaalin vastuun korostaminen rajoja luovan nationalismin sijaan ovat ajankohtaisia kysymyksiä myös nykypäivän sosiaalityössä. Addamsille yhteiskunnallisten vääryyksien poistaminen oli päättymätön tehtävä, joiden tunnistaminen sekä eettisen analyysin tekeminen ja sen pohjalta toimiminen ovat kunkin aikakauden sosiaalityön velvollisuus.

Puurunen tarkasteli väitöstutkimuksessaan rauhan nobelistin ja sosiaalityön pioneerin, yhdysvaltalaisen Jane Addamsin (1860-1935) sosiaalityöajattelua ja sosiaalityön käsityksen muotoutumista. Vaikka sosiaalityö on vahvasti omaan aikaansa sidottu, sillä on myös pitkä ammatillistumisen historia. Historian tarkastelun avulla sosiaalityö määrittää itseään ja pystyy tarkastelemaan sitä, millä tavoin eri aikoina on vastattu sosiaalityön yhteiskunnalliseen tehtävään. Sosiaalityön historian tarkastelu osoittaa myös sen, kuinka sosiaalityössä on vahvasti yli ajan ulottuvia elementtejä ja kuinka sen ammatillisessa toiminnassa toistuvat samat teemat, joita sosiaalityöntekijät jo vuosisata sitten nostivat esiin.

Addams oli yksi näkyvimpiä ja merkityksellisimpiä hahmoja sosiaalityön ammatillistumiskehityksen varhaisvaiheessa. Hän suhtautui hyväntekeväisyystyöhön ja sittemmin ammatillistuvaan sosiaalityöhön aluksi ristiriitaisesti.  Myöhemmässä vaiheessa hänen suhteensa oli yhtenäisyyttä rakentava, ja hän kommentoi uuden ammatin sisältöjä ja tavoitteita aktiivisesti. Addams vaikutti sosiaalityössä yli neljänkymmen vuoden ajan ja kirjoitti lastensuojelusta, naisten, työläisten ja siirtolaisten asemasta sekä oikeuksista. Vaikka Addamsia on tutkittu runsaasti, hänen sosiaalityön käsityksensä rakentumista ja sosiaalityön käsitteen sisältöä ei ole tarkasteltu vielä vastaavalla laajuudella. Puurusen väitöstutkimus avaa myös kiistanalaista tulkintaa Addamsin suhteesta sosiaalityöhön ja hänen liittymisestään osaksi sitä.

Puurunen analysoi henkilöhistoriallisessa tutkimuksessaan Addamsin sosiaalityön käsityksen rakentumista tämän laajan tuotannon kautta. Tutkimus tarjoaa historiallisen lähestymistavan lisäksi nykypäivän sosiaalityölle välineitä ymmärtää syvemmin ja paremmin ammatin eettisiä, tiedollisia ja rakenteellisia elementtejä. Lisäksi se syventää käsitystä sosiaalityöstä osana laaja-alaisen hyvinvoinnin rakentamista ja globaalin ihmisyhteisön vastuuta toimia poikkeuksellisissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Nämä kaikki teemat ovat läsnä Addamsin tuotannossa. Historian tarkastelu tarjoaakin yli ajan kulkevia juonteita, jotka ovat tämän päivän sosiaalityölle yhtä oleellisia kuin mitä ne olivat pioneeritoimijoille yli sata vuotta sitten.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Piia Puurusen sosiaalityön väitöskirja ”Jane Addamsin sosiaalityön käsityksen rakentuminen” tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii emeritaprofessori Leena Eräsaari Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Juha Hämäläinen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa http://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/18330?encoding=UTF-8