Takaisin

Sirkku-Marja Nikanderille Hallinnon Tutkimuksen Seuran gradupalkinto

Hallinnon Tutkimuksen Seura valitsi tämän vuoden parhaaksi hallintotieteelliseksi graduksi terveystieteiden maisteri Sirkku-Marja Nikanderin pro gradu -tutkimuksen. Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen terveyshallintotieteen oppiaineeseen tehdyssä gradussa syvennytään työn imun kokemuksiin terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa.

Palkintoperustelujen mukaan Nikander osoittaa lukeneisuutensa tavalla ja laajuudessa joka on pro gradu -tutkielmille erittäin poikkeuksellinen. Hän kykenee analysoimaan aineistoaan innovatiivisesti hyödyntämällä samanaikaisesti narratiivista analyysiä ja diskurssianalyysiä. Gradupalkinnon arviointikriteereinä käytettiin Suomen Akatemian tutkimuksen arviointikriteereitä.

Hallinnon Tutkimuksen Seura on palkinnut vuoden parhaan hallintotieteellisen pro gradu tutkielman vuodesta 2003 alkaen.

Nikanderin pro gradu -tutkielma ”Kun työssä on imua, on myös elämässä imua”. Terveydenhuollon työntekijöiden työn imun kokemuksia positiivisen psykologian keskiössä on saatavissa sähköisenä osoitteesta: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20170467/urn_nbn_fi_uef-20170467.pdf