Takaisin

Savolainen, karjalainen vai saimaalainen? – Itä-Suomen yliopiston tutkimushanke Suur-Saimaan vahvuuksien, yhteishengen ja identiteetin jäljillä

Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus tukee Saimaa-ilmiötä eli Itä-Suomen yhteisen kulttuuripääkaupunki­hakemuksen valmistelua tuottamalla hakukirjaan tietoa alueen yhteisestä identiteetistä, yhteishengestä sekä kilpailueduista ja kipupisteistä. Tutkimuksella tukea – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeen puitteissa toteutetaan neljän maakunnan alueella paikallisia osallistavia toimenpiteitä kuten työpajoja, kyselyitä ja kirjoituskilpailuja.

Syyskuun aikana hankkeen ensimmäisenä näkyvänä toimenpiteenä toteutetaan yhdistystoimijoille suunnattu työpajakiertue. Työpajoissa tutkitaan Itä-Suomen maakuntien paikallis­identiteetin rakennusaineita, tarkastellaan yhteneväisyyksiä ja eroja maakuntien välillä, selvitetään paikallisten toimijoiden tuntemusta kulttuuri­pääkaupunkihankkeesta sekä osallistetaan heitä suunnittelemaan yhdessä kulttuuripää­kaupunki­vuotta 2026. Työpajoissa käsitellään muun muassa kysymyksiä omaan kotiseutuun kuulumisen tunteesta tai siitä, kuinka karjalaisten ja savolaisten ajatukset omasta kotipaikasta eroavat. Miten vahvasti Saimaan järvialue ja sen historia yhdistää kuntalaisia ja kaupunkilaisia tai näkyy osana asukkaiden paikallisidentiteettiä? ­­Työpajoja järjestetään yhteensä viisi kappaletta neljän maakunnan alueella; Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa sekä Etelä-Karjalassa.

Paikalliset asukkaat pääsevät ottamaan osaa tutkimuksiin ja ideoimaan tulevaa kulttuuripääkaupunkivuotta muun muassa osallistumalla myöhemmin syksyllä toteutettavaan kyselytutkimukseen ja kirjoituskilpailuun. Tutkimushankkeen toimenpiteet ja selvitykset tuottavat sisältöjä Savonlinnan ja Suur-Saimaan alueen kulttuuripääkaupunkihakukirjaan, joka luovutetaanoOpetus- ja kulttuuriministeriölle toukokuussa 2020.

– On erittäin tärkeää, että tutkimusorganisaatiot ovat mukana prosessissa jo esivalmisteluvaiheessa. Näin saadaan analysoitua alueen lähtötilanne sekä luotua raamit tärkeässä roolissa olevalle kulttuuripääkaupunkiprojektin arvioinnille. Tämä luo uskottavuutta koko hakemusprosessille”, totesi Savonlinnassa ja Kuopiossa elokuun alussa vieraillut kulttuuripääkaupunki-hankkeisiin erikoistunut konsultti Neil Peterson.

Lisätietoja:

Katja Pasanen, projektipäällikkö, p. 050 439 0925, katja.pasanen(at)uef.fi

Jarkko Kääriäinen, projektityöntekijä, p. 050 478 0882, jarkko.kaariainen(at)uef.fi 

Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos, Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus

Tutkimuksella tukea – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 https://www.uef.fi/tutkimuksella-tukea

Saimaa-ilmiö – Savonlinna 2026 www.savonlinna2026.fi

Saimaan vesistön äärellä sijaitsevat neljä maakuntaa hakevat vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi Savonlinnaa ja sen ympäröimää Suur-Saimaan aluetta. Tämä koko Itä-Suomen yhteinen projekti tunnetaan nimellä Saimaa-ilmiö. Projektin seuraava päämäärä on yhteisen hakukirjan luovuttaminen Opetus- ja kulttuuriministeriölle toukokuussa 2020. Itä-Suomen yliopiston ”Tutkimuksella tukea - Savonlinna Euroopan kulttuuripää-kaupungiksi 2026” -hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa ja selvityksiä kulttuuripääkaupunkihakukirjan kirjoittamisen tueksi. Yliopiston hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta sekä Matkailukoulutuksen ja –tutkimuksen kannatusyhdistys ry.