Takaisin

Savilahden Business Center aktivoi yrittäjyyteen

Pohjois-Savon Business Centerin ensiaskeleet on otettu. Business Centerin palvelut on tarkoitettu kaikille toimialoille, jo olemassa oleville yrityksille sekä yrittäjiksi aikoville.

Pohjois-Savossa panostetaan yrittäjyyden sekä uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen tänä syksynä käynnistyneellä Business Center -hankkeella. Business Centerissä luodaan Pohjois-Savoon ja Savilahteen oppilaitosten yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö, startup-yhteisö, yrityskiihdyttämö ja innovaatioiden lisensiointi- ja kaupallistamispalvelut. Lisäksi luodaan Pohjois-Savon yhteinen, käytännönläheinen yrittäjyyskasvatusstrategia. Business Centerin on tarkoitus toimia kannattavasti hankkeen päättymisen jälkeen.

Business Center -hankkeen tavoitteena on aktivoida vuosittain yrittäjyyteen Savonia-ammattikorkeakoulusta, Itä-Suomen yliopistosta ja Savon ammattiopistosta 6500 opiskelijaa, joista 500 opiskelee yrittäjyyttä Savilahden oppilaitosten yhteisessä yrittäjyyden oppimisympäristössä.

Lisäksi hankkeessa luodaan Savilahden alueen yhteinen avoin innovaatioprosessi ja tutkimus- ja kehittämistoiminta. Niillä edistetään opiskelijayrittäjyyttä ja tuetaan alueen yritysten liiketoimintaa.

Pohjois-Savon ja Savilahden innovaatiotoimintaa tuetaan niin, että innovaatioita tunnistetaan vuosittain 50–100. Tunnistettujen innovaatioiden kaupallistamista kehitetään yhteisellä innovaatioprosessilla siten, että vuodessa syntyy 20 uutta startupia tai lisensiointia.

Tavoitteena on myös toteuttaa Kuopion, Varkauden ja Iisalmen innovaatiofoorumit, joissa etsitään Pohjois-Savon tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa kehitettävä yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta palvelee koko Pohjois-Savoa.

Business Centerin tarvetta perustellaan muun muassa Pohjois-Savon, etenkin Kuopion, kovilla kasvutavoitteilla. Kuopion väkiluvun tulisi olla vuoteen 2040 mennessä 200 000 asukasta Kuopion alueen kauppakamarin asettaman tavoitteen mukaisesti.

Alueelle tarvitaan lisää uusia yrityksiä ja työpaikkoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja alueen elinvoimaisuuden takaamiseksi. Pohjois-Savossa perustetaan vuosittain noin 900 yritystä. Toimintansa lopettaa vuosittain lähes vastaava määrä.

Savilahden alueen kehittäminen on Kuopion alueen merkittävin kehittämiskohde. Eri toimijoiden arvioidaan investoivan alueelle yli miljardi euroa seuraavien 10–15 vuoden kuluessa. Savilahteen rakentuu lähivuosina valtakunnan merkittävimpiin kuuluva osaamiskeskittymä ja innovaatioekosysteemi oppilaitosten, KYSin, tutkimuslaitosten ja yritysten ympärille.

Pohjois-Savon tutkimus- ja kehitystoiminnan menot ovat vuosittain noin 150 miljoonaa euroa, joista yritysten osuus on noin 42 prosenttia ja julkisen rahoituksen osuus 58 prosenttia. Kokonaispanostus on vain 2,4 prosenttia koko Suomen vastaavasta.

Pohjois-Savossa on 46 EAKR-rahoitettua tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja oppimisympäristöä, joissa syntyy uusia tuotteita ja palveluja, mutta panostus niiden kaupallistamiseen on vähäistä.

Business Centerin tavoitteet ovat vaativia, siksi sen henkilöstöpanostus on merkittävä. Hankkeessa toimii yhteensä seitsemän henkilöä kokoaikaisesti sekä viisi osa-aikaisesti. Lisäksi Kuopion kaupungin kolme yritysneuvojaa ja yksi yritysasiamies työskentelevät Business Centerissä. Kuopion kaupungille Business Center on strategisesti erittäin tärkeä kokonaisuus Savilahden alueen palveluiden kehittämisessä.

Business Centerin toimintaa koordinoi ja johtaa Savonia-ammattikorkeakoulu. Muita päätoimijoita ovat Itä-Suomen yliopisto, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto ja Iisalmen kaupunki, Kuopion kaupunki sekä Navitas Kehitys Oy Varkaudesta.

Business Center – Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä -hankkeen kokonaisbudjetti on 2,2 miljoonaa euroa ja kesto 2,5 vuotta ajalla 1.9.2018–31.3.2021. Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle ESR-rahoitusta ja Pohjois-Savon liitto EAKR-rahoitusta. (Lähde: Savonian tiedote)