Takaisin

Saudiopettajat vievät muutoksen mukanaan

Saudiopettajien koulutus Itä-Suomen yliopistossa lähenee loppuaan. Vieraat pakkailevat parhaillaan tavaroitaan ja suuntaavat kotimatkalle. Mukanaan heillä on täysin uusi näkökulma opettajuuteen sekä aimo annos ideoita Saudi-Arabian koulujärjestelmän kehittämiseksi.

– Ohjelmamme vaikuttavuutta voi varmasti arvioida lopulta vasta osallistujien palattua kotiinsa, mutta ainakin nyt näyttää siltä, että osallistujat todella sisäistivät koulutuksemme ydinajatuksen, tiivistää lehtori Minna Haring kaikkien normaalikoulun mentoreiden puolesta.

Tuo ydinajatushan oli kertoa suomalaisen koulujärjestelmän parhaista puolista ja toimivimmista käytänteistä ja antaa keinoja saavuttaa ne. Viime viikolla osallistujat kertoivat puolivuotisen koulutuksensa tuloksista esittelemissään loppuraporteissa.

– Monet esityksistä sisälsivät hyviä suunnitelmia paikallisen koulun kehittämiseksi. Osassa esityksistä keskityttiin yhteen itselle tärkeäksi koettuun teemaan ja osa esityksistä taas kokosi yhteen koko koulutuksen pääkohdat, summaa yliopistonlehtori, akateeminen tuutori Aino Äikäs.

Sekä Haring että Äikäs muistuttavat, että muutokset lähtevät liikkeelle aina ruohonjuuritasolta eivätkä ylhäältä ohjattuina.

– Siksi on tärkeää, että nämä opettajat aloittavat urakkansa ensin omasta luokkahuoneestaan – ja siirtyvät sitten kouluttamaan oman koulunsa opettajia ja siitä ehkä oman kaupunkinsa opettajia – ja niin edelleen.

Ibrahim Alhadri korosti esityksessään, että kun koulu huolehtii oppilaan toimintaympäristöstä, voi oppilas keskittyä itse oppimiseen.

Ei mikään helppo tehtävä

Englannin opettaja Dina Alazwarin esityksestä käy ilmi, että hänkin on ajatellut aloittaa käytännön muutokset omasta luokastaan.

– Käytännössä siellä on jo kaikki tarvittava ”materiaali”, nyt vain pitää tuoda tarvittavat asiat käytäntöön ja lähteä rakentamaan uudenlaista opettajuutta, Alazwari pohtii.

Helppoa se ei tule olemaan.

– Olen varma siitä, että Saudi-Arabiassa oppilaan osallisuus tulee aiheuttamaan vastustusta, mutta olemme valmistautuneet siihen. Etenemme pienin askelin.

Oppilaan osallisuus omasta oppimisestaan on uusi asia osallistujille. Se tarkoittaa sitä, että oppilas ottaa itse vastuuta oppimisestaan ja analysoi, arvioi ja hallitsee uuden oppimista. Oppilaan täytyy myös asettaa itselleen tavoitteita sekä pystyä arvioimaan omaa oppimistaan. Saudi-Arabian kouluissa oppimista ja opettamista ajatellaan taas opettajalähtöisesti.

– Oppilaan osallisuus on meille aivan uusi ajattelutapa, mutta juuri se tuntuu ratkaisevalta asialta tässä uudistuksessa.

Myös oppilaan ja opettajan välisessä suhteessa on uutta opeteltavaa.

– Suomessa kaikki näyttää perustuvan opettajan ja oppilaan väliseen kommunikaatioon sekä luottamukseen, joka heidän välillään vallitsee.

Osallistujien mukaan koko heidän näkökulmansa opettajuuteen on muuttunut. Jotkut ovat sanoneet pitäneensä itseään hyvinä opettajina ennen Suomeen tuloa, mutta tämän koulutuksen jälkeen asia tuntuukin olevan päinvastoin.

– Oman opettajuuden pohdinnan lisäksi viemme myös aivan konkreettisia muutosehdotuksia mukanamme kotiin. Lapset tarvitsevat esimerkiksi pidempiä taukoja useammin. Meillä pienetkin lapset opiskelevat puoli seitsemästä kahteen asti iltapäivällä ilman välitunteja, Alazwari ja muut osallistujat kertovat.

Lisäksi erityisopetus ja yhteisopettajuus ovat asioita, joiden tiimoilta voidaan muutostyöt aloittaa osallistujien kouluissa heti.

Onnistunut koulutus

Haring ja Äikäs kertovat saudiopettajien koulutusjakson olleen ohjaajillekin silmiä avaava kokemus. Lisäksi on ollut hienoa, että mentoreina ovat toimineet normaalikoulun lehtorit ja yliopistonlehtorit yhdessä.

– Näin olemme voineet näyttää osallistujille, kuinka teoriaan pohjaava tutkimustieto ilmentyy saman tien käytännön koulutyössä, Äikäs kertoo.  

Koulutuksen lopulliset tulokset paljastuvat vasta kun osallistujat ovat palanneet kotimaahansa ja pääsevät aloittamaan käytännön työn. Haringin mukaan tällä hetkellä tunnelma on kuitenkin se, että koulutus ja sen painotukset olivat oikein onnistuneet.

– Loppuraportteihin liittyviä esitelmiä kuunnellessamme huomasimme, että osallistujat poimivat koulujärjestelmästämme juuri ne tärkeimmät asiat, joita halusimme korostaa ja painottaa.

Saudiopettajien koulutus on osa Itä-Suomen yliopiston Finland Universityn kautta toteuttamaa koulutusvientiä. Finland University neuvottelee parhaillaan Saudi-Arabian opetusministeriön kanssa uudesta, isommasta opettajaryhmästä, joka tulisi koulutukseen Suomeen keväällä 2018.

Teksti Nina Venhe
Kuva Varpu Heiskanen