Takaisin

Saastamoisen Säätiön Anitta Etula-erityisstipendi eksosomien tutkijalle

Nuorempi tutkija Nea Bister Itä-Suomen yliopistosta on saanut ensimmäisen Anitta Etula -erityisstipendin ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön. Bister selvittää tutkimuksessaan eksosomien merkitystä aivoinfarktiin liittyvässä solutuhossa.

Saastamoisen Säätiö on lahjoittanut 50 000 euroa jaettavaksi 10 000 euron Anitta Etula -erityisstipendeinä vuosina 2017–2021. Ensimmäisen stipendin saaja Nea Bister työskentelee A.I. Virtanen -instituutissa apulaisprofessori Tarja Malmin tutkimusryhmässä ja on lähdössä vuonna 2018 puolen vuoden mittaiselle tutkimustyöjaksolle Erasmus Medical Centeriin Rotterdamiin. Stipendi kattaa vierailusta aiheutuvia kuluja.

– Vierailuni liittyy eksosomeja käsittelevän väitöskirjatyöni kannalta tärkeiden tutkimusten, kuten sekvenoinnin sekä proteomiikan, suorittamiseen professori Guido Jensterin ryhmässä, Bister kertoo.

Eksosomit ovat solujen erittämiä vesikkeleitä, joiden keskeistä osuutta solujen välisessä viestinnässä on aliarvioitu pitkään. Tuore tutkimus kuitenkin osoittaa eksosomien osallistuvan useiden keskushermostosairauksien syntyyn säätelemällä monipuolisesti solujen elintärkeitä prosesseja. Viime vuosina onkin kiinnostuttu eksosomien hyödyntämisestä lääkehoitoinnovaatioissa ja biomarkkereina.

Bisterin tutkimus on ensimmäinen, jossa selvitetään eksosomien roolia aivoinfarktista johtuvan solutuhon leviämisessä. Tutkimuksessa etsitään uusia lääkehoidon kohteita proteiineista ja mikro-RNA-molekyyleistä, joiden erittyminen eksosomeihin häiriintyy aivoinfarktin aiheuttaman hapenpuutteen johdosta. Tutkimus on myös ensimmäinen laatuaan, jossa aivoeksosomeja analysoidaan potilaiden aivokudosnäytteistä.

Lisätietoja:

Nea Bister, nuorempi tutkija, nea.bister (a) uef.fi, p. 0400 735092
Anitta Etula, kansainvälisten asiain päällikkö, anitta.etula (a) uef.fi, p. 050 5905012