Takaisin

Psykoosilääkkeiden käyttö on yhteydessä kohonneeseen päänvammojen ja aivovammojen riskiin Alzheimerin tautia sairastavilla

Psykoosilääkkeiden käyttö on yhteydessä kohonneeseen päänvammojen ja myös aivovammojen riskiin Alzheimerin tautia sairastavilla, todetaan tuoreessa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa. Havaittu riskin kohoama oli suurimmillaan lääkkeen käytön aloituksen aikaan. Tulokset julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society (JAGS) -lehdessä.

–  Psykoosilääkkeet saattavat haittavaikutuksina aiheuttaa väsymystä, pystyasennossa ilmaantuvaa matalaa verenpainetta ja rytmihäiriöitä, jotka kaikki voivat johtaa kaatumiseen. Kaatuminen aiheuttaa valtaosan iäkkäiden aivovammoista, tutkija Vesa Tapiainen Itä-Suomen yliopistosta kertoo mahdolliseksi mekanismiksi yhteyden taustalla.

Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä, jotka käyttivät psykoosilääkkeitä, havaittiin 29% suurempi riski päänvammoihin ja 22% suurempi riski aivovammoihin verrattuna Alzheimerin tautia sairastaviin, jotka eivät käyttäneet psykoosilääkkeitä. Psykoosilääkkeitä käytetään usein käytösoireiden hoitamiseen Alzheimerin tautia sairastavilla. Hoitosuositusten mukaan näiden oireiden ensisijainen hoito on aiheuttavien tai laukaisevien tekijöiden, kuten kivun, poistaminen tai hoito ja sen jälkeen tulisi suosia lääkkeettömiä vaihtoehtoja. Psykoosilääkkeitä tulisi suositusten mukaan käyttää vain vaikean psykoottisuuden, aggressiivisuuden ja levottomuuden hoitoon mahdollisimman lyhytaikaisesti. Psykoosilääkkeiden käytön vähentäminen, jos mahdollista, voisi vaikuttaa myönteisesti myös pää- ja aivovammojen ilmaantumisen vähenemiseen.

Tutkimuksessa käytettiin maanlaajuista MEDALZ-rekisteriaineistoa, joka käsittää Suomessa vuosina 2005–2011 Alzheimerin tautiin sairastuneet kotona asuvat henkilöt, kaikkiaan 70 719 henkilöä. Heistä rajattiin tutkimukseen henkilöt, joilla ei ole ollut aiempaa päänvammaa, ei psykoosilääkkeiden käyttöä viimeisen vuoden aikana eikä muutakaan tutkimuksen poissulkukriteeriä, jolloin tutkimusaineiston lopullinen koko oli 21 795 psykoosilääkkeen käytön aloittajaa 21 795 ja ei-käyttäjää. Lääkkeiden käyttötiedot ovat Reseptirekisteristä. Tutkimuksessa huomioitiin sekoittavina tekijöinä useat pitkäaikaiset sairaudet, useiden lääkkeiden käyttö ja sosioekonominen asema.

Tutkimus tehtiin Suomen Akatemian ja Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin rahoituksella.

Lisätietoja:

Vesa Tapiainen, lääketieteen lisensiaatti, nuorempi tutkija, Farmasian laitos, p. 050 912 1140, vesa.tapiainen(at)uef.fi

Professori Sirpa Hartikainen, Farmasian laitos, p. 040 355 3784, sirpa.hartikainen(at)uef.fi

Professori, akatemiatutkija Anna-Maija Tolppanen, Farmasian laitos, p. 050 575 9530, anna-maija.tolppanen(at)uef.fi

Tutkimusartikkeli:

The Risk of Head Injuries Associated With Antipsychotic Use Among Persons With Alzheimer's disease. Vesa Tapiainen, Piia Lavikainen, Marjaana Koponen, Heidi Taipale, Antti Tanskanen, Jari Tiihonen, Sirpa Hartikainen, Anna-Maija Tolppanen. Journal of the American Geriatrics Society. 7.1.2020. doi: https://doi.org/10.1111/jgs.16275.