Takaisin

Professori Kirsi Honkalampi terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostoon

Psykologian professori Kirsi Honkalampi Itä-Suomen yliopistosta on nimitetty terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaoston jäseneksi. Jaoston toimikausi on 30.6.2020 saakka, ja sen puheenjohtajana toimii Risto Heikkinen Valvirasta.

Honkalammen lisäksi jaostossa toimivat ylilääkäri Tapio Kekki Lapin sairaanhoitopiiristä, asiantuntijalääkäri Tanja Laukkala Kelasta, sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola Tampereen yliopistosta, johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki A-klinikkasäätiöltä, lääkintöneuvos Helena Vorma sosiaali- ja terveysministeriöstä, emeritaprofessori Carola Wärnå-Furu Åbo Akademista ja jaoston vastuusihteerinä Sari Koskinen.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston tehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan. PALKO on pysyvä toimielin, jonka asettaa valtioneuvosto, ja se toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.