Takaisin

Pohjois-Savo pilotoi Kansallisen neurokeskuksen toimintamalleja

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa 0,65 miljoonan euron EU-rahoitusta Kansallinen neurokeskus – osaamiskeskittymän kehittäminen Pohjois-Savon alueelle -hankkeelle. Neurotieteiden alan alueellinen osaamiskeskittymä tulee toimimaan pilottina kansallisesti toteutettaville toimintamalleille. Keskittymän vahvistaminen ja sen profiilin nosto kansalliseksi kärjeksi turvaa osaltaan keskuksen sijoituspaikan säilymistä Kuopiossa myös jatkossa. 

Hankkeessa luodaan rakenteet olemassa olevien tietovarantojen käytön tehostamiseksi, yritysyhteistyöhön ja innovaatiopalvelujen kehittämiseen. Lisäksi perustetaan tietopankki, joka sisältää tiedot neurotieteiden osaajista, menetelmistä ja infrastruktuureista. Mukana olevien Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Kuopion yliopistollisen sairaalan välillä on luonteva osaamiseen perustuva työnjako, joka tukee alueellisen yhteistyön vahvistumista myös pitkällä aikajänteellä.

– Neurokeskuksen saama Euroopan aluekehitysrahaston tuki vauhdittaa koko Pohjois-Savon terveysalan osaamiskeskittymän vahvistumista kansallisesti ja kansainvälisesti, sanoo johtaja Mikael von und zu Fraunberg

Kansallinen neurokeskus kokoaa neurotieteiden osaamisen tiiviiksi valtakunnalliseksi yhteistyöverkostoksi. Se toimii yhden luukun periaatteella edistäen suomalaisen tutkimuksen hyödyntämistä ja kaupallistamista. Neuro- ja aivosairauksiin liittyvä tieto on helposti ja keskitetysti saatavilla. Tämä mahdollistaa innovaatiot ja uusien täsmähoitojen kehittämisen, minkä odotetaan lisäävän alan yritystoimintaa ja investointeja. Pitkän aikavälin vaikuttavuus näkyisi edistyksenä sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä.

Kansallisen neurokeskuksen koordinaatio on osoitettu Itä-Suomen yliopistolle Kuopioon. Toiminta käynnistyi tämän vuoden alkupuolella. Kansalliseen koordinaatioon ja eri kaupungeissa toteutettaviin pilotointeihin on myönnetty 1,9 miljoonan euron rahoitus eri ministeriöiltä. 

– Aivosairaudet ovat suurin terveydenhuollon kustannuserä. Suomessa aivosairaudet aiheuttavat kolmasosan kaikista sairauskustannuksista, vuosittain yhdeksän miljardia euroa. Se on enemmän kuin sydän- ja verisuonitautien, syövän ja diabeteksen yhteenlasketut kustannukset, kertoo Mikael von und zu Fraunberg. (Lähde: Pohjois-Savon liitto)

Lisätietoja: 

Johtaja Mikael von und zu Fraunberg, Kansallinen neurokeskus

p. 050 433 5008, mikael.fraunberg (a) uef.fi