Takaisin

Patrick Dillon eläkkeelle – monitieteisiä ympäristökysymyksiä Suomessa ja Isossa-Britanniassa

Professori Patrick Dillon jää eläkkeelle. Hän piti jäähyväisluentonsa torstaina 4. lokakuuta. Luennon aiheena oli Making Sense of the world. A cultural ecology of connections. Luento keskittyi siihen, kuinka ihmiset kokevat ja ymmärtävät ympäröivän maailmamme, kuinka ihmiset muovaavat elinympäristöjään ja kuinka elinympäristöt muokkaavat ihmisiä.

Dillon on Exeterin yliopiston emeritusprofessori Isosta-Britanniasta. Hän on toiminut Joensuun kampuksella etenkin soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston tutkimus- ja koulutusyhteistyökumppanina noin 20 vuoden ajan ensin Savonlinnan kampuksella ja sittemmin Joensuussa.

Dillon promovoitiin Joensuun yliopiston kunniatohtoriksi vuonna 2004. Yhteistyökumppanuuden lisäksi hän on toiminut yliopistossamme osa-aikaisena professorina. Lisäksi hän on Itä-Suomen yliopiston sekä Helsingin yliopiston dosentti.

Dillon on alkuperäiseltä koulutukseltaan biologi, jonka erityisalueena on ympäristöekologia. Hänen väitöstutkimuksensa keskittyi ympäristöhistoriaan. Omien sanojensa mukaan Dillon liikkunut tieteenalalta toiselle luonnontieteistä humanistisiin tieteisiin ja edelleen kasvatustieteen maailmaan. Hänen mukaansa kaikki ympäristökysymykset ovatkin lopulta monitieteisiä.

Luennollaan Dillon avasi Suomessa tekemäänsä tieteen rajoja ylittävää tutkimustyötään. Dillonin mukaan tieteenalat ylittävä yhteistyö on auttanut häntä kehittämään ja määrittelemään kulttuuris-ekologista viitekehystä, joka on hänen tutkimuksensa keskiössä.