Takaisin

Palosuojelurahaston vuoden 2020 erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, myös apurahat ja stipendit

Palosuojelurahaston hallitus julisti kokouksessaan 10.9. haettavaksi vuoden 2020 erityisavustusten 1. hakukierroksen tutkimus- ja kehittämishankkeiden osalta painotetun haun. Painotettu haku jakaantuu kolmeen painopisteeseen, joihin avustushakemuksia pyydetään lähettämään. Aihealueet ovat:

Aihe 1: Asumisen paloturvallisuus

Aihe 2: Rakentamisen paloturvallisuus

Aihe 3: Vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa

 

Mahdollista on edelleen hakea avustusta myös painotetun haun ulkopuolelta. Rahasto myöntää avustuksia myös apurahoihin sekä stipendeihin. Hakuaika päättyy 15.12.2019.

 

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden hakukirje (pdf)

Lisää tietoa tutkimus- ja kehittämishankkeista löytyy verkkosivuiltamme: https://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/erityisavustukset-tutkimus-ja-kehittamishankkeisiin

 

Valmistuneet tutkimus- ja kehittämishankkeet vuosilta 2010−2018 on koottu julkaisuun, joka löytyy verkkosivuiltamme: https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/PSR-tutkimus-ja-kehittämishankkeet-2010-2018-1.pdf  

 

Kaikista avustustyypeistä on valmistettu avustuskohtaiset prosessikuvaukset. Julkaisu sisältää myös tutkimus- ja kehittämishankkeiden prosessikaavion. Koonti prosessikaavioista löytyy verkkosivuiltamme:  https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/PSR-prosessikuvaukset-avustuksittain_2.pdf

 

sisäministeriö, pelastusosasto, Palosuojelurahasto