Takaisin

Orgaaniset fosforiyhdisteet tuovat uusia mahdollisuuksia valoa säteilevien materiaalien tutkimukseen

Väitös kemian alalta
Väittelijä: MSc Andrei Beliaev
Aika ja paikka: 31.1.2020 klo 12, F100, Futura, Joensuun kampus

Valoa säteilevät materiaalit ovat tärkeä yhdisteiden luokka, jolla on merkittävä rooli akateemisessa tutkimuksessa, tekniikassa ja monissa käytännön sovelluksissa, joita kohtaamme jokapäiväisessä elämässämme. Niitä hyödynnetään fotoniikkalaitteissa, älykkäissä materiaaleissa, sensoreissa ja biolääketieteellisessä visualisoinnissa ja diagnostiikassa. Näiden alojen jatkuvasti kasvavat tarpeet vaativat järkevää molekyylisuunnittelua ja edistyneitä synteettisiä lähestymistapoja uusien, tehokkaiden ja muokattavien optisten ominaisuuksien saavuttamiseksi.

MSc Andrei Beliaev tutki väitöskirjatyössään kolmea helppoa synteettistä reittiä, jotka perustuivat elektroneja vastaanottavien, mutta aiemmin sattumanvaraisesti tutkittujen, orgaanisten fosforiyhdisteiden systemaattiseen käyttöön. Tämä suurelta osin huomiotta jätetty lähestymistapa antoi mahdollisuuden rakentaa uusia väriaineryhmiä, joiden fotofysikaalinen käyttäytyminen oli vaikuttavaa. Saadut tulokset korostavat fosforirakenneosien suurta potentiaalia ja merkitystä luovuttaja-vastaanottaja-arkkitehtuuristen kromoforisten molekyylimateriaalien rationaalisessa suunnittelussa. Uudet molekyylit osoittivat optisten ominaisuuksien korkeaa hyötysuhdetta, mukautettavuutta ja mukautuvuutta, alhaista myrkyllisyyttä ja korkeaa stabiiliutta. Niiden odotetaan tarjoavan runsaasti mahdollisuuksia valoa säteilevien materiaalien tutkimuskentän pidemmälle kehittämisessä.

MSc Andrei Beliaevin kemian alaan kuuluva väitöskirja Efficient push-pull fluorophores utilizing phosphorus electron acceptor units tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii Directeur de Recherche, PhD Christophe Lescop, Institut des Sciences Chimiques de Rennes, Ranska, ja kustoksena professori Igor Koshevoy, Itä-Suomen yliopisto.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa                     

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/18476?encoding=UTF-8