Takaisin

Oppimisilmapiirin tekijöinä ilo, psykologinen omistajuus sekä yrittäjämäinen oppiminen

Väitös kasvatustieteen alalta
Väittelijä: KL Otto Burman
Väitösaika ja -paikka: 19.6.2019 klo 13, sali F100, Futura-rakennus, Joensuun kampus
Väitöstutkimuksen ja väitöstilaisuuden kieli: suomi

Oppimisen ilon ilmapiirin edistämisen ja opetuksen kehittämisen tavoitteet voidaan johtaa ja muotoilla kehittämisen poluksi, jossa askeleet oppimisen ilon ilmapiirissä muodostuvat opettajan työhön liittyvistä tavallisista tehtävistä kuten ohjaaminen, opettaminen ja mahdollistaminen.

KL Otto Burmanin kasvatustieteen alaan kuuluvassa väitöskirjatutkimuksessa selvisi, että oppimisen iloa koetaan, kun oppilas saa tukea opintoihin ja oppimiseen, kun hän itse viihtyy ja muut viihtyvät, kun hän omasta mielestään kehittyy ja kun hänen ongelmaratkaisutaitonsa paranevat. Oppimisen psykologista omistajuutta koetaan kun (oppimis)tehtävät ovat omakohtaisia ja itselle sopivia, kun kuuluu ryhmään, kun suunnittelee omaa työtään, kun toteuttaa tehtäviä itseään varten, kun luottaa itseensä ja tuntee oppivansa mitä vain. Yrittäjämäistä oppimista koetaan, kun oppilas viihtyy uusien asioiden parissa, kun hän haluaa nähdä, kokea ja kehittää jotain uutta, kun hän panostaa haastaviin tehtäviin, kun hän tunnistaa osaamisensa ja kun hän on halukas oppimaan uutta. Näihin kolmeen ilmiöön vaikuttaa toisen kertaluvun faktori, jota voidaan kutsua oppimisilmapiiriksi.

Oppijoiden tuntemukset oppimisen ilosta, oppimisen psykologisesta omistajuudesta sekä yrittäjämäisestä oppimisesta on saatu uudelleen ja täsmällisemmin sanoitettua kuin aikaisemmin. Ilmiöt ovat muuttuneet paremmin näkyviksi ja samalla muodostuneet konkreettisiksi kehittämisen kohteiksi. Tuloksena ovat muun muassa syntyneet ketteriin kehitysmenetelmiin perustuvat oppiScrum-opetusmenetelmät.

Tutkimuksen pohdintaosassa peilataan tulosten ajankohtaisuutta tarkastelemalla lyhyesti viime vuosina tapahtuneita valtion koulutusmäärärahojen leikkauksia, ammatillisen koulutuksen läpäisyn ja keskeyttämisen kehitystä, koulupudokkaiden syrjäytymistä työelämästä ja nuorten jaksamisongelmia.

KL Otto Burmanin kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja Oppimisilmapiirin tekijöinä ilo, psykologinen omistajuus sekä yrittäjämäinen oppiminen – oppimisen ilon rakenneyhtälömallinnus tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Jaana Seikkula-Leino (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Liisa Karlsson (Itä-Suomen yliopisto).

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/16366?encoding=UTF-8

Väitöstilaisuutta voi seurata verkon kautta osoitteessa http://www.uef.fi/live1/