Takaisin

Nuoret pääsevät visioimaan kestävää tulevaisuutta laajassa tutkimushankkeessa

Biotalous on yksi hallitusohjelman kärkiteemoista. Tammikuussa 2018 alkavassa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa tutkimushankkeessa biotalous tarjoaa alustan, jossa nuoret pääsevät visioimaan kestävää tulevaisuutta, kasvua ja hyvinvointia sekä kehittämään itselleen sopivia osallistumisen tapoja.

– Itä-Suomessa on laaja metsäbiotalouden toimijoiden verkosto, jossa päästään kokeilemaan hankkeessa kehitettäviä oikeustieteellisiä, yhteiskunnallisia ja teknisiä innovaatioita. Meidän roolimme on tutkia, kuinka nuorten osallistuminen ja osallistaminen erilaisissa biotalouden interventioissa voisi tukea nuorten visioita tulevaisuudesta, kertoo yhteiskuntatieteellisen biotaloustutkimuksen professori Irmeli Mustalahti.

Hän on tutkimusryhmineen mukana Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Tampereen teknillisen yliopiston ALL-YOUTH-hankkeessa (Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään). Siinä tavoitteena on, että mahdollisimman monenlaiset nuoret voivat olla mukana määrittelemässä sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

– Meillä on vahvasti sisäänkirjoitettuna, että nuoret ovat erilaisia, ja he tulevat erilaisista taustoista. Tutkimushanke pitäisi saada jalkautettua hyvin erilaisten nuorten tietoisuuteen.

Biotalous tarjoaa haasteita

Tärkeä tutkimuksen lähtökohta on myös se, että nuoret pääsevät luomaan itselleen mielekästä toimintaa ja toimintatapoja. Tässä biotalous tarjoaa haastavan toimintaympäristön, sillä tutkimuksissa on havaittu, että biotaloudessa politiikkaprosessi on suuntautunut vahvasti ylhäältä alas.

– Tarkastelemmekin biotaloutta yhteiskuntakriittisesti siitä näkökulmasta, mikä mahdollisuus kansalaisilla, tässä tapauksessa erityisesti nuorilla, on osallistua sitä koskettavaan päätöksentekoon ja vaikuttaa biotalouden suuntaan, sanoo hankkeen tutkija Nina Tokola.

Yliopisto-opiskelijat pääsevät Harvard-mallisissa klinikoissa myös visioimaan, millainen on kestävä tulevaisuus. Antti Erkkilä (ensimmäisenä vas.), Irmeli Mustalahti (kolmas oik.) ja Nina Tokola (toinen oik.) innostivat yliopiston kansainvälisiä opiskelijoita mukaan toimintaan.

Tutkimushankkeessa nuoret pääsevät muun muassa visioimaan, millaista biotalous tulevaisuudessa tulisi olemaan, ja millaisen he haluaisivat sen olevan.

– Nykyisessä biotalouskeskustelussa korostuvat aika lailla taloudelliset asiat, mutta ehkä nuoria huolestuttavat enemmän biotalouden ympäristökysymykset, Tokola pohtii.

Useille nuorille biotalous ja sen tarjoamat erilaiset mahdollisuudet voivat olla vieraita.

– Meillä on nyt mahdollisuus selvittää muun muassa sitä, onko hankkeessa kehitettävän teknologian avulla mahdollista tehdä maaseudun elinkeinoja nuorille kiinnostavaksi, tutkija Antti Erkkilä toteaa.

Osallistumisen esteitä esiin

Nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja osallistumisen tiellä olevia esteitä ei tunneta. Keskeinen kysymys tutkimushankkeessa onkin, millä tavoilla nuorten ympäristökyvykkyyttä pystytään lisäämään niin, että he kykenevät hyödyntämään ympäristöä itselleen mielekkäällä tavalla.

– Mikä esimerkiksi olisi nuorille optimaalisin poliittisen päätöksenteon rakenne, jotta he olisivat kyvykkäitä ja halukkaita osallistumaan esimerkiksi biotalouden kehittämiseen? On havaittu, että nuoret äänestävät mieluummin kulutustottumuksillaan kuin käyvät vaaliuurnilla, Tokola sanoo.

Mustalahti muistuttaa, että myös yhteiskunnallisen osallistumisen väliin jättäminen on hyväksyttävää.

– Jos osallistumisen esteenä taas on jotain rakenteellisia aitoja, niiden madaltamiseen on pystyttävä vaikuttamaan. Näitä esteitä olemme luvanneet tutkimushankkeessa nostaa esiin.

Tutkimukseen osallistuvat nuoret ovat 16–25-vuotiaita. Ensimmäiset interventiot käynnistyvät ensi keväänä.

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituksen saanutta ALL-YOUTH-tutkimuskonsortiota johtaa yliopistonlehtori Reetta Toivanen Helsingin yliopiston Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksiköstä. Hankkeen yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta vastaavat Irmeli Mustalahti ja Risto Löf.