Takaisin

Nivelruston luistolaboratorio Kuopioon

Instrumentariumin tiedesäätiön tiedote 12.3.2019

Itä-Suomen yliopistoon perustetaan Suomen ensimmäinen ruston tribologialaboratorio. Laboratorio keskittyy nivelien kitkan, voitelun ja kulumisen ymmärtämiseen. Tutkimalla, miten rusto reagoi, kun se vahingoittuu, tutkijat pyrkivät löytämään ratkaisuja niveltulehduksen ja nivelrikon etenemiseen ja siihen, miten ne voidaan parantaa. Instrumentariumin tiedesäätiö myönsi 100 000 euroa FT Janne Mäkelälle tutkimusalan perustamiseen.

Normaali nivel on kahden luun välinen liikkeitä salliva liitos, jolle ominaisia rakenteita ovat kumpaakin luunpäätä peittävä nivelrusto ja luusta toiseen ulottuva umpinainen, nivelnestettä erittävä nivelpussi. Nivelneste on nivelen liikkeitä voiteleva ja kitkaa pienentävä neste, joka vastaa myös nivelruston ravitsemuksesta. Sen sisältämä valkuaisaine, hyaluronaani, vähentää rustopintojen välistä kitkaa erittäin voimakkaasti. Nivelrikossa nivelnesteen voitelukyky heikkenee. Nivelrikko pahenee hitaasti vuosien mittaan aiheuttaen arkuutta, kipua ja nivelen liikkumattomuutta ja toimintakyvyn heikkenemistä.

Nivelrikkoa ei pystytä parantamaan. Oireita on hoidettu ruiskuttamalla biologisesta hyaluronaanista johdettua nivelnestekorviketta niveleen. Tämän viskosuplementaatio -hoidon hyödyt ovat osoittautuneen ristiriitaisiksi. Tilalle on kehitetty synteettisiä voiteluaineita, ja kehitys onkin ottanut harppauksen eteenpäin tämän vuosikymmenen aikana täyttämään puuttuvaa hoitovaihtoehtoa.

Instrumentariumin tiedesäätiön myönsi FT Janne Mäkelälle 100 000 euron Instrufoundation Fellow -apurahan, jonka tarkoitus on laajentaa kansallista ja kansainvälistä osaamista uudelle tutkimusalalle perustamalla Suomen ensimmäinen ruston tribologialaboratorio Itä-Suomen yliopistoon. Mäkelä tutki väitöstyössään nivelruston rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia nivelrikon aikana. Väitöksen jälkeen hän on kehittänyt yhtenäistä teoriaa nivelruston voitelun tutkimiseen Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa. Uusi tutkimusala jatkaa teorian kehitystä yhdistämällä perinteiset mekaaniset ja kuvantamismenetelmät hänen osaamaansa tietokonemallinnukseen.

Nivelrikon tärkein tai ainakin kustannuksiltaan kallein seuraus on toimintakyvyn heikentyminen. Väestön ikääntyminen lisää nivelsairauksien hoidon tarvetta. Nykyään maksettavista työkyvyttömyyseläkkeistä 6 % on myönnetty nivelrikon perusteella. Kaikkiaan nivelrikko on arvioitavissa lähes miljardin euron vuosittaiset menetykset aiheuttavaksi kansanterveysongelmaksi.

”Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ja sairaudet tulevat kalliiksi yhteiskunnalle. Säätiö haluaa osaltaan olla rahoittamassa edistystä, jolla potilaiden hyvinvointia parannetaan ja kansantaloudellisia kustannuksia saadaan pienennettyä”, hallituksen puheenjohtaja dosentti Markku Mäkijärvi kertoo.

Kaikkiaan Instrumentariumin tiedesäätiö jakoi apurahoja yhteensä 975 000 euroa.

Lisätietoja
FT Markku Lämsä, Instrumentariumin tiedesäätiön asiamies
Sähköposti markku.lamsa (a) instrufoundation.fi
Puh. 040 501 5800

Apurahansaaja
FT Janne T.A. Mäkelä, Itä-Suomen yliopisto
Sähköposti janne.makela (a) uef.fi
Puh. +358 44 020 4034


Lista apurahojen saajista julkaistaan säätiön internetsivuilla: www.instrufoundation.fi

Instrumentariumin tiedesäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea maamme lääketieteen sekä teknisten ja luonnontieteiden laitteisiin ja menetelmiin liittyvää tutkimustyötä sekä näiden alojen taloustieteellistä tutkimusta.