Takaisin

Nanoselluloosamateriaalit soveltuvat hyvin saasteiden poistoon jätevedestä

Väitös ympäristötieteen alalta
Väittelijä: MSc Emmanuel Abu-Danso
Aika ja paikka: 10.12.2019 klo 12, SN201, Snellmania, Kuopion kampus

Väestönkasvu ja nopea teollistuminen ovat johtaneet ympäristön, erityisesti vesistöjen, pilaantumiseen erilaisten saasteiden vuoksi. Perinteisten ja uusien saasteiden esiintyminen vesistöissä on lisääntynyt viime aikoina päästöjä tuottavan toiminnan lisääntymisen vuoksi. Elävien organismien altistumista saasteille ja aineiden haitallisia terveysvaikutuksia on tutkittu jo kauan.

Ympäristössä esiintyvien epäpuhtauksien vähentämiseen keskittyvien tutkimusten fokuksena on ollut löytää tehokas käsittelyteknologia korvaamaan perinteisiä tekniikoita, jotka eivät pysty vastaamaan nykyiseen nousevien saasteiden määrään ja niiden puhdistustarpeeseen.

MSc Emmanuel Abu-Danso esittelee väitöskirjatyössään yhden potentiaalisen vaihtoehdon saasteiden poistoon. Hän tutki pumpulista uutettujen selluloosananokiteiden (CNC) ja selluloosananokuitujen (CNF) synteesiä, modifikaatioita, karakterisointia ja käyttöä, sekä hävitetyjen savukkeiden käyttöä adsorboivana materiaalina valittujen epäpuhtauksien (toksiset raskasmetalli-ionit ja farmaseuttisesti aktiivinen diklofenakki) poistamiseen vedestä.

Syntetisoitujen adsorbenttien todettiin olevan lupaavia johtuen niiden suuresta pinta-alasta, kelatointikyvystä, voimakkaista sähkövarauksista ja suuresta epäpuhtauksien poistokapasiteetista. Näitä ominaisuuksia voidaan tutkia edelleen pilottitasolla, jotta tutkituista materiaaleista voidaan tehdä integroitu osa adsorptioon perustuvaa käsittelyteknologiaa. Niistä tulee tällöin halpa ja kustannustehokas tekninen vaihtoehto näiden epäpuhtauksien poistamiseksi jätevesistä.

MSc Emmanuel Abu-Danson ympäristötieteen alaan kuuluva väitöskirja Pollutants removal from wastewater using nanocellulosic materials tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Paula Marques, University of Aveiro, Portugali, ja kustoksena professori Amit Bhatnagar, Itä-Suomen yliopisto.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/18450?encoding=UTF-8