Takaisin

Mikrolevät poistavat jätevedestä epäpuhtauksia

Väitös ympäristötieteen alalta
Väittelijä: MSc Ehsan Daneshvar
Aika ja paikka: 16.12.2019 klo 12, SN201, Snellmania, Kuopion kampus

Veden, ruoan ja energian tarpeet ovat lisääntyneet merkittävästi nopean väestönkasvun, teollistumisen ja kaupungistumisen vuoksi. Tämä on johtanut luonnonvarojen ja fossiilisten polttoaineiden liikakäyttöön, liiallisiin hiilidioksidipäästöihin, sekä ilman ja vesien pilaantumiseen. Yhdistyneet kansakunnat (YK) on korostanut puhtaan veden, energian ja ilmastotoimien tarvetta, jotta kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä.

Mikrolevät voivat olla kestävä ja edullinen ratkaisu moniin ympäristöongelmiin. MSc Ehsan Daneshvarin väitöskirjatyössä tutkittiin erilaisten mikrolevälajien käyttökelpoisuutta selluteollisuuden, vesiviljelyn ja meijerien jätevesien käsittelyssä. Väitöskirjan tulokset osoittavat, että mikrolevillä on potentiaalia poistaa jätevedestä erilaisia epäpuhtauksia. Jäteveden käsittelyn jälkeen mikrolevien biomassa kerättiin ja siitä erotettiin yhdisteitä, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi lipidien ja biodieselin tuotannossa. Mikrolevät kasvavat jätevedessä, kuluttavat hiilidioksidia ja poistavat veden epäpuhtauksia, sekä tuottavat lipidejä ja hiilihydraatteja, joita voidaan hyödyntää bioenergian tuotannossa.

MSc Ehsan Daneshvarin ympäristötieteen alaan kuuluva väitöskirja Application of microalgal-based technology for wastewater treatment and lipids production tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Maria J. Barbosa, Wageningen University, Alankomaat, ja kustoksena professori Amit Bhatnagar, Itä-Suomen yliopisto.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/18461?encoding=UTF-8