Takaisin

Markku Tykkyläiselle Ragnar Hult -mitali

Professori Markku Tykkyläiselle myönnettiin Suomen Maantieteellisen Seuran kunniamitali, Ragnar Hult -mitali  Joensuussa 27.-28.10. pidettävien Maantieteen päivien yhteydessä. Mitali myönnetään ansioituneelle suomalaiselle maantieteilijälle. Mitali on perustettu vuonna 1987 dosentti Ragnar Hultin kunniaksi, ja se on aikaisemmin myönnetty 3 kertaa: vuonna 2011 Matti Tikkaselle, vuonna 2013 Jarkko Saariselle ja vuonna 2014 Mari Vaattovaaralle.

Professori Markku Tykkyläinen on ollut aktiivinen niin tutkimuksen kuin opetuksenkin alalla. Hän on julkaissut noin 300 tieteellistä julkaisua, artikkelia ja erilaisia muita kirjoituksia.  Hän on ohjannut 23 tohtorinväitöskirjaa ja useita pro gradu –tutkielmia. Tykkyläinen on toiminut myös Suomen Maantieteellisen Seuran puheenjohtaja vuosina 2000 ja 2001 sekä vuosina 2008 ja 2009. Sen lisäksi hän on toiminut kansainvälisen maantieteen unionin, IGU:n kansalliskomitean puheenjohtajana ja on useiden kansainvälisten tutkijayhteisöjen aktiivinen jäsen.

Tykkyläinen työskentelee Itä-Suomen yliopistossa maaseutututkimuksen professorina. Aikaisemmin hän on työskennellyt myös yhteiskuntamaantieteen professorina Joensuun yliopistossa. Hänen tieteellisen kiinnostuksen kohteita ovat teorianmuodostaminen ja metodologiset kysymykset maantieteessä, menetelmäkehitys ja näiden monipuolinen soveltaminen haasteellisissa olosuhteissa.

Tutkimustyössään Markku Tykkyläinen on keskittynyt muun muassa luonnonvaraperustaisten yhdyskuntien ja alueiden taloudelliseen ja sosiaaliseen rakentumiseen, sekä yhteisöjen ja yhdyskuntien reaktioihin, kun talouden ja yhteiskunnan rakenteet uudistuvat. Hän on myös tutkinut uusien taloudellis-maantieteellisten rakenteiden ja toimintamallien syntymistä sekä reaktiomekanismeja useissa Euroopan maissa, Venäjällä ja Australiassa.

Hän on tehnyt ja johtanut työssäkäynnin ja työyhteisöjen tutkimuksia muun muassa kaivoksilla ja öljykentillä, ja mallintanut aluetaloudellista kehitystä erityisesti Suomessa. Hän suunnitteli ja käynnisti monitieteisen geoinformatiikan opetuksen Joensuun yliopistossa ja geospatiaalisen analyysin opetuksen Itä-Suomen yliopistossa. Viime aikoina hän on ollut kehittämässä terveysmaantieteen opetusta ja tutkimusta Suomessa.

Lisätietoja: professori Markku Tykkyläinen, puh. 050 301 1570, markku.tykkylainen(at)uef.fi

 

 

 

 

Joensuussa 27. lokakuuta 2016

 

 

 

 

Kari Synberg

Suomen Maantieteellisen Seuran puheenjohtaja

Puh. 050-3442848