Takaisin

Korkean erotuskyvyn massaspektrometria on monipuolinen menetelmä proteiinien rakenteiden ja toiminnan tutkimisessa

Senthil ThangarajVäitös kemian alalta
Väittelijä: MSc Senthil Kumar Thangaraj
Aika ja paikka: 13.12.2019 klo 12, F100, Futura, Joensuun kampus

Proteiinit ovat luonnon suuria molekyylejä, joilla on useita eri tehtäviä. Proteiinit toimivat solujen rakennusaineina, aineiden kuljettajina, viestien välityksessä ja nopeuttavat kemiallisia reaktioita. Laboratoriossa valmistettuja proteiineja voidaan käyttää myös lääkkeinä, sekä lääketieteellisessä diagnostiikassa erilaisten molekyylien tunnistamiseen. Luotettava tieto proteiinien rakenteista ja erityisesti niiden vuorovaikutuksista muiden molekyylien kanssa auttaa ymmärtämään niiden toimintaa, sekä kehittämään uusia sovelluksia.

MSc Senthil Thangaraj’n väitöskirjatyössä käytettiin kemian laitoksen huipputarkkaa massaspektrometria, jolla pystytään mittaamaan suurtenkin molekyylien tarkka massa atomitason tarkkuudella. Työn ensimmäisessä osassa kehitettiin aivan uusi menetelmä, jolla pystytään mittaamaan pieniä haihtuvia yhdisteitä, kuten aldehydejä, ja menetelmää sovellettiin riboosisokereiden pilkkoutumisen seurantaan. Työn toisessa osassa määritettiin natiivimassaspektrometrialla kilpirauhashormonia sitovan vasta-aineen kyky sitoa erilaisia luontaisia hormoneja, sekä elintarvikemuovin raaka-aineina käytettyjä bisfenoleja. Työn kolmannessa osassa tutkittiin natiivimassaspektrometrialla pienen metalloproteiinin järjestäytymistä suuremmaksi molekyylikokonaisuudeksi.

Saadut tulokset osoittavat, että korkean erotuskyvyn massaspektrometria on erittäin monipuolinen proteiinien tutkimusmenetelmä. Väitöskirjatyössä kehitettyjä menetelmiä voidaan myös soveltaa laajasti erilaisten proteiinien toiminnan tutkimuksissa.

MSc Senthil Thangaraj’n orgaanisen kemian alaan kuuluva väitöskirja Applications of high-resolution mass spectrometry to structure-function studies of proteins tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Frank Sobott Leadsin yliopistosta Englannista ja

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/18346?encoding=UTF-8