Takaisin

Koko päivä työhyvinvointia

Itä-Suomen yliopisto käynnistää työhyvinvoinnin edistämiseksi Hyvinvoimaa-toimintaohjelman, joka on suunniteltu työntekijöiltä kuultujen näkemysten pohjalta. Hyvinvointia tukeva toimintakulttuuri halutaan jalkauttaa ruohonjuuritasolta johtoportaaseen saakka ja sen uskotaan edistävän koko yliopiston menestystä.

Henkilöstön kehittämispäällikkö Marketta Rantama ja työsuojeluvaltuutettu, yliopistonlehtori Johanna Uotinen esittelivät Hyvinvoimaa-ohjelmaa 16. marraskuuta yliopiston Kuopion kampuksella Work goes happy -tapahtumassa, jossa esiintyi laaja kirjo työelämän, hyvinvoinnin ja johtamisen asiantuntijoita ja alan yrityksiä.

Johanna Uotinen (vas.) ja Marketta Rantama muistuttivat, ettei työhyvinvointia anneta ylhäältä, vaan koko työyhteisö rakentaa sitä yhdessä.

Hyvinvoimaa-ohjelmassa listataan viisi toimintatapaa, joilla edistetään hyvinvointia ja hyvää ilmapiiriä työpaikalla. Yksi niistä on palautumiseen kannustaminen.

– Moni tekee yliopistolla pitkää päivää. On tärkeää, ettei yletöntä työntekoa kuitenkaan ihannoida. Enemmän pitää puhua siitä, että elämään kuuluu muutakin kuin työ. Palautumiselle pitää olla aikaa päivittäin ja viikoittain eikä vasta kesälomalla, Uotinen totesi.

Myös kiittäminen, kannustaminen, yhdenvertaisuus sekä ongelma- ja kriisitilanteisiin puuttuminen ovat toimintatapoja, joista ohjelma antaa konkreettisia esimerkkejä kaikille asemasta riippumatta.

– Yhdenvertaisuuskysymys ulottuu palkka- ja työsuhdeasioista siihen, ovatko kaikki tervetulleita kahvihuoneeseen.

– Haluamme myös lisätä tietoisuutta siitä, että yliopistolla on moniin eri ongelmatilanteisiin valmiit toimintamallit, UEF-kompassit. Pyörää ei tarvitse joka kriisin tullen keksiä uudestaan.

Työsuojelutoimikunnassa valmisteltu ohjelma sai ohjelma sai alkunsa työsuojeluvaltuutettujen ja henkilöstön kehittämisen palvelujen aloitteesta. – Työpaikkaselvityksissä nousevat toistuvasti esille työn psykososiaaliseen rasitukseen liittyvät seikat. Asiantuntijayhteisössä henkinen jaksaminen on olennainen kysymys, ja yliopiston johtokin toivoi sen tueksi konkreettisia malleja.

Katso nauhoite esityksestä

Hyvinvoimaa-ohjelman sivut yliopiston henkilökunnalle Heimossa

Itä-Suomen yliopiston väkeä oli Work Goes Happy -tapahtumassa sekä kertomassa että kuulemassa työhyvinvoinnista. Kuvassa työsuojeluvaltuutettu, erikoislaboratoriomestari Riitta Korhonen (vas.) ja henkilöstösuunnittelija Katri Hartikainen.

Tunteita ja keskittymistä työpaikalla

Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Aducate järjesti Work Goes Happy -tapahtumassa Aducate Goes Emotional -ohjelmakokonaisuuden, joka koostui useasta työpajasta. Niissä otettiin haltuun muun muassa itsensä johtamista, keskittymistä ja työpäivän tunteita.

– Tunteet tarttuvat työpaikalla, totesi työ- ja organisaatiopsykologi Pauli Kallio.

Mielen kivet hiertävät ja hioutuvat -työpajan osallistujia odotti valikoima kiviä, joista jokainen valitsi sen, joka parhaiten kuvasi päivän päällimmäistä tunnetta. Keskustelussa kivet saivat heijastella niin innostusta, kiinnostusta ja eheyttä kuin työpäivän yllätyksiä ja säröjäkin.

Pajassa myös harjoiteltiin tunteen tartuttamista toiseen – ainakin harjoitustilanteessa hilpeyttä oli helpompi tartuttaa kuin pahaa tuulta.

Arttu Puhakka antoi käytännön keinoja muun muassa keskeytysten hallintaan.

Tuloksellinen tietotyö edellyttää itsensä johtamista: priorisointia, ajankäytön suunnittelua, keskeytyksien hallintaa ja keskittymiskyvyn vahvistamista, summasi suunnittelija, ratkaisukeskeinen valmentaja Arttu Puhakka.

Hänen esittelemiinsä näkökulmiin ja keinoihin kuului esimerkiksi Eisenhowerin päätösmatriisin soveltaminen tehtävälistaan. Tehtävien järjesteleminen nelikenttään tärkeyden ja kiireellisyyden mukaan auttaa päättämään, missä järjestyksessä niihin tarttuisi.

Ajateltavaa puolestaan antaa Pareton laki: missä tahansa ilmiössä 20 prosenttia syistä saa aikaan 80 prosenttia seurauksista. Mitkä omassa työssä ovat tuottavimpia, etusijalle pantavia tavoitteita?

Keskeytyksiä minimoimalla voi parantaa keskittymistä. Voisiko sähköpostit lukea vain kerran tai pari päivässä? Voisiko kännykkä olla osan päivästä kiinni ja sähköpostin ja somekanavien muistutukset pois päältä? Työpisteen hälyn torjumiseksi vastamelukuulokkeet tai itselle sopiva musiikki ovat Puhakan mukaan kokeilemisen arvoisia.

– Joillakin työpaikoilla on myös hyviä kokemuksia keskeytysvapaista tunneista ja vetäytymishuoneesta, jossa olevaa ei saa häiritä.

Suuri osa keskeytyksistä voi olla itse aiheutettuja, kun mieli poukkoilee asiasta toiseen. – Vaeltava mieli on normaali asia, mutta parempaa keskittymiskykyä on mahdollista harjoitella.

Puhakka esitteli helpon harjoituksen, jossa aluksi parin minuutin ajan keskitytään pelkästään laskemaan omia hengenvetoja yhdestä kymmeneen. – Jos tulee muuta mieleen, laskeminen aloitetaan alusta. Tavoitteena on oppia tiedostamaan, kun mieli alkaa vaeltaa, ja palauttamaan sen haluttuun tehtävään.

Teksti Ulla Kaltiala Kuvat Raija Törrönen