Takaisin

Kielenkääntäjien osuuskunta laajensi toimintaansa

Kielenkääntäjät työllistyvät yhä useammin yksityisyrittäjiksi tai freelancereiksi. Toki monella valtion laitoksella tai kunnalla on vielä oma kääntäjänsä, mutta tyypillisempää on, että kääntäjä saa nykypäivänä toimeksiantoja useilta eri työnantajilta. Tähän on hyvä valmentautua jo opintojen aikana.

Osuuskunta Monikieliset perustettiin vuonna 2007 silloisessa Joensuun yliopistossa. Monikieliset on käännösalan opiskelijoiden ja käännösalasta valmistuneiden oma osuuskunta. Osuuskunta laajensi toimintaansa Itä-Suomen yliopiston lisäksi tänä vuonna myös Helsingin ja Turun yliopistoihin.

– Laajennuksen myötä olemme hakeneet aiempaa enemmän näkyvyyttä. Olemme myös uudistaneet toimintaamme käytännöllisempään suuntaan, summaa kielipalvelukoordinaattori Tuuli Ahonen.

Aiemmin osuuskunnassa saivat työskennellä vain opiskelijat.

– Tarkemmin asiaa pohdittuamme emme oikein keksineet syytä sille, miksi osuuskunnasta pitäisi lähteä heti valmistumisen jälkeen. Siispä tuo sääntö poistettiin, ja nyt meillä työskentelee myös sellaisia henkilöitä, jotka ovat jo saaneet opintonsa päätökseen. Pääpaino on kuitenkin yhä opiskelijajäsenissä.


Kielipalvelukoordinaattori Tuuli Ahonen haluaa tuoda Monikielisten monipuolisia palveluita näkyvämmiksi.

Työkokemusta jo opintojen aikana

Osuuskunnan kautta opiskelijat ovat päässeet töihin hyvin käsiksi jo opintojen aikana.

– Koska kääntäjän on usein työllistettävä itsensä yrittäjänä, joka saa toimeksiantoja useasta eri paikasta, tarvitsee käännösalalta valmistuva valmiuksia esimerkiksi yrittämisestä ja työn hinnoittelusta.

Osuuskunta tarjoaa opiskelijoille tätä varten muun muassa hinnoittelutyöpajoja – mutta omalla toiminnallaan myös kiertotien hinnoitteluviidakkoon.

– Kaikki kääntäjät eivät halua lähteä yksityisyrittäjiksi. Silloin vaihtoehtona on liittyä osuuskuntaamme, jolloin vältytään y-tunnuksen perustamiselta. Meillä kääntäjä on palkansaajan asemassa.

Lisäksi osuuskunta tarjoaa opiskelijoille ihan oikeita käännöstoimeksiantoja, joista saa opintopisteitä.

– Meillä on tällä hetkellä noin 50 jäsentä, ja rekrytoimme uusia jäseniä koko ajan lisää. Ennen jäseneksi pääsyä on vieraasta kielestä tai käännöstieteestä suoritettava vähintään perus- ja aineopinnot sekä käännöskurssit molempiin suuntiin työkielessä. Esimerkiksi kaksikielisten kohdalla taas käytämme tapauskohtaista harkintaa.

Ahosen mukaan kieliasiantuntijat ovat kuitenkin hyvin itsekriittisiä, eivätkä yleensäkään tarjoudu töihin liian heppoisilla tiedoilla.

Monipuolista palvelua

Osuuskunta Monikielisiin tulee kuukausittain muutama toimeksianto, jotka välitetään saman tien eteenpäin. Jäsenet etsivät toimeksiantoja myös itsenäisesti.

– Pääasiassa käännämme verkkosivuja, gradujen tiivistelmiä sekä kaikenlaisia asiatekstejä. Esimerkiksi erilaiset museot ovat asiakkaitamme.

Monikieliset tekee myös kielenhuoltoa, litterointia sekä tulkkausta.

– Monelle on yllätys, miten monipuolisia töitä voimme tehdä. Olemme esimerkiksi toimineet tulkkeina yliopiston kansainvälisisissä konferensseissa sekä yritysten seminaareissa, mutta enemmänkin vastaavia toimeksiantoja saisi tulla.

Työtä ja opintoja

Tuuli Ahonen kiittelee sitä, että nykyään myös käännösalan opinnot sisältävät työelämän taitojen opiskelua sekä jonkin verran yritystoimintaan perehdyttämistä.

– Ja jotkut opiskelevat sivuaineen verran yrityksen perustamiseen liittyviä asioita kauppatieteiden puolelta.

Ahonen itse on valmistunut englannin kielestä ja kääntämisestä. Hän liittyi osuuskuntaan neljäntenä opintovuonnaan.

– Vuoden ajan opettelin ja seurailin toimintaa sivusta.

Lopulta Ahonen uskalsi ottaa ensimmäisen oman toimeksiantonsa.

– Ja sillä tiellä nyt olen. Nykyään toimin Monikielisten hallituksessa ja teen jatko-opintoja.
 

Lisätietoja Monikielisten palveluista: http://www.monikieliset.fi/

Teksti Nina Venhe
Kuva Varpu Heiskanen