Takaisin

Juha Paloneva kirurgian professoriksi Itä-Suomen yliopistoon

Olkapäitä leikataan yhä harvemmin

Kirurginkaan tärkein tavoite ei ole aina leikata, vaan antaa potilaalle parasta mahdollista hoitoa. Kirurgian professori Juha Palonevan mukaan monet leikkaukset ovat dramaattisesti vähentyneet, vaikka leikkauksella onkin usein tärkeä rooli ortopediassa ja traumatologiassa. Vähentyneistä leikkauksista ovat esimerkkeinä olkapään jännevaivojen ja polven kierukkarepeämän hoito, kun tutkimukset ovat osoittaneet fysioterapian ajavan saman asian.

– Myös kustannuksia säästyy, kun voidaan välttää kalliita leikkauksia ja niistä johtuvia sairauslomia. Potilaalta kuntouttava hoito vaatii tietenkin enemmän osallistumista, kun kuntoutusta ei voi tehdä toisen puolesta.

– Kliinikkoina meidän on voitava arvioida omaa työtämme kriittisesti ja muuttaa hoitokäytäntöjä, jos ne eivät ole potilaan parhaaksi. Satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa eri hoitomuotojen vaikuttavuutta pystytään vertailemaan luotettavasti, Paloneva toteaa.

Juha Paloneva työskentelee Keski-Suomen keskussairaalassa. Kuva olkapään tutkimuksesta.

Tuoretta tietoa Palonevan johtamasta, olkapään jännerepeämien leikkaushoidon tehoa selvittäneestä tutkimuksesta on luvassa Helsingissä 13.–15.11.2019 järjestettävillä Ortopedian ja traumatologian päivillä. – Vakiintuneita käsityksiä päästään ehkä jälleen hieman ravistelemaan.

Paloneva on nimitetty lokakuun alusta lukien viideksi vuodeksi Itä-Suomen yliopiston kirurgian professorin tehtävään, jota hän on hoitanut määräaikaisena jo syksystä 2017. Professuuri sijoittuu Jyväskylään Keski-Suomen keskussairaalaan, missä Palonevan johtama tutkimusryhmä tekee muun muassa olkapään ja selkärangan sairauksiin, nivelrikkoon, tekonivelkirurgiaan ja traumatologiaan liittyvää tutkimusta.

Hoitojen vaikuttavuutta selvitetään usein monikeskustutkimuksissa, joihin osallistuu potilaita useista sairaaloista. – Näin tutkimuksiin saadaan riittävän suuri potilasaineisto ja turvataan myös tulosten yleistettävyys.

– KYSin kanssa meillä on toistaiseksi ollut valitettavan vähän yhteistyötä, mutta ilahduttavasti yhteisiä tutkimushankkeita kehitetään koko ajan enemmän.

Palonevan mukaan tarpeettomiksi osoitettujen leikkausten väheneminen ei ole vähentänyt leikkaussaleissa käytettyä aikaa, vaan se painottuu vaativampiin leikkauksiin. – Esimerkiksi tekonivelleikkausten tarve säilyy vähintään nykyisellä tasolla väestön vanhetessa. Kun tekonivelleikattuja on paljon, yhä useammin leikkauksen syynä ovat tekoniveliin liittyvät komplikaatiot, kuten osien kuluminen tai irtoaminen tai tekonivelen ympärille tulleet murtumat.

Tutkimus auttaa kehittämään myös tekonivelpotilaiden hoitoa. Viime vuonna Palonevan ohjauksessa väitelleen lääketieteen tohtori Konsta Pamilon väitöskirja osoitti, että keskittämällä tekonivelleikkaukset sairaaloihin, joissa niitä tehdään paljon, voidaan lyhentää hoitojaksojen pituutta. Sitä lyhensi myös Jyväskylässä käyttöönotettu nopeutetun toipumisen malli, jonka tavoitteena on esimerkiksi saada potilas kävelemään jo kuuden tunnin sisällä leikkauksesta.

Tutkimus perustui tekonivelleikatuista kerättyihin rekisteritietoihin. – Terveydenhuollon rekisterit ovatkin tutkijoille yhä tärkeämpiä tietolähteitä satunnaistettujen, kontrolloitujen potilastutkimusten rinnalla.

Lääketieteen opiskelijoiden potilas- ja pienryhmäopetusta on Itä-Suomen yliopistossa hajautettu useampaan sairaalaan, ja Jyväskylässä on muun muassa kirurgian opetusta. – Täällä perehdytään yläraajan ortopediaan, vatsaelinsyöpiin, yleiskirurgiaan ja pientoimenpiteisiin, Paloneva kertoo.

– Meillä käy kandiryhmiä muistakin yliopistoista. Opetus on mielekästä vastapainoa muulle sairaalatyölle ja tuottaa toivottavasti meille jatkossakin osaavaa ja innokasta työvoimaa.

Juha Paloneva
 • Itä-Suomen yliopiston kirurgian professori 1.10.2019–
 • S. 1976
 • LL, Helsingin yliopisto 2003
 • LT, Helsingin yliopisto 2003
 • Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, Tampereen yliopisto 2011
 • Erikoislääkärien johtamiskoulutus, Lääkäriliitto 2012
 • Ortopedian ja traumatologian dosentti, Itä-Suomen yliopisto 2015

Tärkeimmät tehtävät

 • Ma. kirurgian professori, Itä-Suomen yliopisto 1.10.2017–30.9.2019
 • Osastonylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 2013–
 • Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 2011–
 • Erikoistuva lääkäri, TAYS 2009-2011

Lisätietoja:

Professori Juha Paloneva, juha.paloneva (a) ksshp.fi, p. 0142693119

Juha Palonevan painolaatuiset kuvat:

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/18322?encoding=UTF-8

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/18321?encoding=UTF-8

Kuvat KSSHP, kuvaaja Taina Ristikivi.