Takaisin

Jane ja Aatos Erkon säätiöltä 500 000 euroa fotoakustisen kuvantamisen tutkimukseen

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt dosentti Tanja Tarvaiselle 500 000 euron apurahan tutkimukseen, jossa kehitetään valon ja ultraäänen käyttöön perustuvia kuvantamismenetelmiä.  

Valoa ja ultraääntä käytetään useissa lääketieteen tutkimuksissa, kuten veren happisaturaation ja sykkeen seurannassa sekä ultraääni(kaiku)kuvantamisessa. Näiden perinteisten menetelmien lisäksi valon ja ultraäänen käyttöön perustuvia uusia tutkimus- ja kuvantamismenetelmiä kehitetään. Yksi tällainen on fotoakustinen tomografia, jossa muodostetaan tomografiakuvia perustuen fotoakustiseen ilmiöön. Tarvaisen työryhmä tutkii tämän menetelmän matemaattista mallintamista ja kuvan rekonstruktiota tavoitteenaan kehittää menetelmästä kvantitatiivinen kuvantamismenetelmä.

Tarvainen ja hänen työryhmänsä työskentelevät Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksella. Työryhmä on osa Suomen Akatemian Inversio-ongelmien tutkimuksen huippuyksikköä.

Lisätietoja: Yliopistotutkija Tanja Tarvainen, p. 040 355 2310, tanja.tarvainen@uef.fi