Takaisin

Itä-Suomen yliopistolle miljoonarahoitus digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään julkistanut kaikki korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin vuosille 2018–20 myönnettävät erityisavustukset. Itä-Suomen yliopiston koordinoimalle DigiCampus – Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut -hankkeelle myönnettiin noin 3,6 miljoonan euron avustus. Lisäksi UEF on mukana 10 muussa rahoitusta saaneessa hankkeessa.  

Muut avustusta saaneet hankkeet, joissa UEF on mukana:

AnalytiikkaÄly, 1,5 miljoonaa euroa, koordinaattori Oulun yliopisto
Toinen reitti yliopistoon, 2,9 miljoonaa euroa, koordinaattori Jyväskylän yliopisto
Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa – joustavat opintopolut työelämään, 900 000 euroa, koordinaattori Helsingin yliopisto
Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen, 1,5 miljoonaa euroa, koordinaattori Kajaanin ammattikorkeakoulu
SOTE-PEDA 24/7, 3,1 miljoonaa euroa, koordinaattori Laurea-ammattikorkeakoulu
MEDigi, 3,2 miljoonaa euroa, koordinaattori Oulun yliopisto
Joustavia polkuja kohti työelämää – Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön kehittäminen, 1,2 miljoonaa euroa, koordinaattori Turun yliopisto
Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto, 1,7 miljoonaa euroa, koordinaattori Aalto-yliopisto
Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot, 1,4 miljoonaa euroa, koordinaattori Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti yhteensä 19:ää korkeakoulujen kehittämishanketta, yhteensä 40 miljoonalla eurolla.