Takaisin

Itä-Suomen yliopisto vihkii tohtoripromootiossaan kesäkuussa 12 kunniatohtoria

Itä-Suomen yliopisto järjestää tohtoripromootion 6.–8. kesäkuuta Joensuun kampuksella. Tohtoripromootio on järjestyksessään Itä-Suomen yliopiston kolmas, ja Joensuun kampuksen toinen tohtoripromootio. Kampuksella toimivat kolme tiedekuntaa ovat valinneet kunniatohtoreiksi 12 tieteen tai yhteiskuntaelämän vaikuttajaa. Kunniatohtorin arvo on merkittävin huomionosoitus, jonka yliopisto voi antaa.

Vahva kulttuurinen edustus

Filosofinen tiedekunta vihkii kunniatohtoreiksi neljä monipuolista vaikuttajaa. Filosofian kunniatohtoreiksi vihitään rockmuusikko Ismo Alanko ja emeritusprofessori Steven Feld. Teologian kunniatohtoriksi vihitään emerituspiispa Wille Riekkinen ja kasvatustieteen kunniatohtoriksi professori Shirley Simon.

Ismo Alanko on yksi Suomen merkittävimmistä rockmuusikoista ja -lyyrikoista. Joensuulaislähtöisenä taiteilijana Alanko on ollut Itä-Suomen lähettiläs maailmalla jo 40 vuotta, vaikkakin hänen musiikkinsa ja laulujensa sanoitukset ammentavat koko maailman kulttuuriperinnöstä. Alangon suggestiivinen esiintyminen on kytketty usein shamanistiseen traditioon, siihen pitkään perintöön, jossa magia ja tiede ovat olleet yhtä. Soolouransa lisäksi Ismo Alanko on ollut monen mainetta saavuttaneen ja sukupolvikokemusta luoneen musiikkiyhtyeen (Sight, Hassisen Kone, Sielun Veljet, Ismo Alanko Säätiö) keulakuva.

Steven Feld on emeritusprofessori ja yksi maailman arvostetuimmista etnomusikologeista, joka on keksinyt ja kehittänyt huippuunsa ääniantropologian tutkimusalan. Uransa aikana Columbian, Teksasin, New Yorkin, Kalifornian ja New Mexicon yliopistoissa toiminut Feld on kirjoittanut useita palkittuja tutkimuksia, joista merkittävin on Sound and Sentiment. Hän on tuottanut laadukkaita, kulttuurien omat esteettiset prinsiipit huomioon ottavia äänityksiä. Feld on toiminut yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston äänimaisematutkijoiden kanssa viidentoista vuoden ajan.

Wille Riekkisellä on ollut koko työuransa ajan monipuoliset yhteydet Joensuun yliopistoon ja sittemmin Itä-Suomen yliopistoon. Riekkinen toimi vuodesta 1996 vuoteen 2012 Kuopion hiippakunnan piispana ja tuki piispakaudellaan akateemisen teologikoulutuksen laajentamista, mikä näkyi konkreettisimmin teologisen tiedekunnan perustamisena Joensuun yliopistoon vuoden 2002 alusta lukien. Vuosina 2014–17 Riekkinen toimi Itä-Suomen yliopiston hallituksen jäsenenä.

Shirley Simon on University College Londonin professori ja merkittävä tiedekasvatuksen tutkija. Hän on toiminut Journal Research in Science and Technological Education -lehden toimittajana. Hän on edistänyt tiedekasvatusta tutkimuksensa kautta niin kotimaassaan kuin kansainvälisesti. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto on tehnyt yhteistyötä Simonin kanssa muun muassa yhteisen EU-tutkimushankkeen puitteissa viimeiset neljä vuotta. Hankkeen tavoitteena on saada nuoret kiinnostumaan luonnontieteiden opiskelusta ja ohjata heitä pohtimaan luonnontieteellisten alojen valintaa.

Luonnontieteiden kärkinimiä

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta promovoi kunniatohtoreiksi kolme tärkeää tieteen tekijää. Filosofian kunniatohtoreiksi promovoidaan professori Alain Tremeau sekä professori Ülo Niinemets. Metsätieteiden kunniatohtoriksi promovoidaan rehtori Hubert Hasenauer.

Alain Tremeau on Jean Monnetin yliopiston vararehtori Ranskassa, vastuualueenaan kansainväliset asiat. Hän toimii professorina konenäön ja kuva-analyysin alalla. Tremeau on koordinoinut 10 vuoden ajan Erasmus Mundus -maisteriohjelmia, joissa Itä-Suomen yliopisto on ollut mukana. Yhteistyö tietojenkäsittelytieteen ja fotoniikan instituuttiin kuuluvan laskennallisen spektrikuvantamisen kanssa alkoi vuonna 2000. Yliopistot ovat järjestäneet konenäön ja väritutkimuksen yhteisiä kesäkouluja Ranskassa ja Suomessa. Yhteistyöhön on kuulunut myös Euroopan väritutkimuksen tieteellisen konferenssin järjestäminen Joensuussa vuonna 2010. Tremeau on kansainvälisesti hyvin aktiivinen ja tärkeä yhteys Itä-Suomen yliopistolle.

Hubert Hasenauer on Wienin luonnontiedeyliopiston, BOKUn, rehtori. Hän on ollut vuosikaudet aktiivinen Itä-Suomen yliopiston, BOKUn ja muiden johtavien yliopistojen yhteisten kansainvälisten maisteriohjelmien toiminnassa ja edistämisessä. Hän on myös opettanut UEFissa metsänhoitotiedettä. Hasenauer on ansioitunut kansainvälinen tieteentekijä metsätieteiden osaston keskeisillä metsätieteenaloilla ja esimerkiksi Suomen Akatemian toistuvasti käyttämä asiantuntija. Hän on yksi avainhenkilöistä vastikään perustetussa kuuden biotalousyliopiston konsortiossa, jonka jäseniin kuuluvat sekä UEF että BOKU. Konsortiossa biotalouden alan yliopistot pyrkivät entistä tiiviimpään yhteistyöhön kehittääkseen yhteisiä ongelmanratkaisumalleja yhteiskunnan kriittisimpiin ongelmiin.

Professori Ülo Niinemets toimii professorina Viron maatalousyliopistossa. Niinemets on arvioitu yhdeksi maailman vaikutusvaltaisimmista tieteentekijöistä kasviekologian alalla. Hän on toiminut yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Metsäntutkimuslaitoksen (nykyisin Luonnonvarakeskuksen) kanssa Suomen Akatemian hankkeessa, jossa tutkittiin koivujen sopeutumista lämpenevään ilmastoon. Hän on myös osallistunut aktiivisesti koivun genomitutkimukseen ja yhteisten julkaisujen tuottamiseen. Niinemets on tutkimuksissaan keskittynyt metsäpuihin ja ilmastonmuutokseen, joten hänen tutkimusprofiilinsa sopii hyvin UEFin vahvuusaloihin.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta vihkii kunniatohtoreiksi viisi merkittävää tieteen ja yhteiskuntaelämän toimijaa. Kauppatieteiden kunniatohtorin arvo annetaan kauppaneuvos Harri Bromanille ja yhteiskuntatieteiden kunniatohtorin arvo pääjohtaja Erkki Liikaselle. Oikeustieteen kunniatohtorin arvo annetaan eduskunnan apulaisoikeusmies Maija Sakslinille, filosofisen kunniatohtorin arvo emeritusprofessori Leo Sunille ja yhteiskuntatieteiden kunniatohtorin arvo professori Beverley Skeggsille.

Harri Broman on toiminut Broman Groupin toimitusjohtajana vuodesta 1995 lähtien. Kauppaneuvoksen arvonimen hän sai vuonna 2012. Broman on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa, erityisesti Pohjois-Karjalan alueella. Hän on osallistunut opetuksen ja tutkimuksen tukemiseen useilla tavoilla. Lisäksi kauppaneuvos Broman on tehnyt useita avauksia tukeakseen Itä-Suomen yliopiston yhteiskunnallisia verkostoja.

Erkki Liikanen on entinen EU-komissaari ja Suomen pankin pääjohtaja. Lisäksi hän on toiminut muun muassa kansanedustajana, valtiovarainministerinä, suurlähettiläänä ja Suomen Punaisen Ristin puheenjohtajana. Liikasen valinnalla halutaan kunnioittaa hänen laaja-alaista työtään Euroopan ja Suomen hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi. Lisäksi hän on tehnyt merkittävää työtä Itä-Suomen kehityksen edistämiseksi.

Maija Sakslin on toiminut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenä vuodesta 2010 lähtien. Hän toimi vuosina 2012–15 Euroopan unionin perusoikeusviraston hallintoneuvoston puheenjohtajana. Hän osallistui myös 1990-luvun alussa perusoikeuskomitean sihteerinä Suomen perustuslain nykyisten perusoikeussäännösten kirjoittamiseen. Sakslinin valinnalla Itä-Suomen yliopisto haluaa antaa tunnustusta oikeusasiamiesinstituution merkitykselle suomalaisessa yhteiskunnassa sekä nostaa esiin Sakslinin keskeisen roolin suomalaisessa oikeuselämässä. Hänen tutkimuksensa ovat käsitelleet muun muassa perus- ja ihmisoikeuksia sekä rajat ylittävää sosiaaliturvaa Euroopan unionissa.

Leo Suni on Petroskoin valtionyliopiston emeritusprofessori. Hän oli ensimmäisiä Suomen historiaan keskittyneitä historiantutkijoita Neuvostoliitossa, ja hän on johtanut Suomen ja Venäjän historiantutkijoiden yhteisiä tutkimusprojekteja. Suni on ansioitunut myös kääntämällä useiden suomalaisten historiantutkijoiden teoksia venäjäksi. Siten hän on lisännyt merkittävästi suomalaisen tutkimuksen tunnettuutta Venäjällä. Hänen aloitteestaan Petroskoin valtionyliopistoon on perustettu Suomen ja Pohjoismaiden historiaa käsittelevä maisteriohjelma sekä tähän aiheeseen keskittyvä tutkimusyksikkö.

Beverley Skeggs on maailman arvostetuimpia sosiologeja ja feministisiä teoreetikoita. Skeggs on toiminut sosiologian professorina Manchesterin yliopistossa sekä Goldsmiths Collegessa Lontoossa. Tällä hetkellä hän on Atlantic Fellows -ohjelman akateeminen johtaja London School of Economicsissa (LSE) ja Goldsmiths Universityn vieraileva professori. Skeggs on luonut luokkatutkimusperinteen, jossa tarkastellaan yhteiskunnallista asemaa ja sukupuolta elettynä, kulttuuristen ja yhteiskunnallisten valtasuhteiden säätelemänä muodostelmana. Hänen monet kirjansa ja artikkelinsa ovat alan klassikoita.


Tiedekuntien valitsemien kunniatohtorien ohella Joensuun kampuksen promootioon voivat osallistua ne, jotka ovat valmistuneet tohtoriksi filosofisessa tiedekunnassa, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa tai yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa edustettuina olevissa oppiaineissa viimeistään 31.1.2019.

Kuopion kampuksella tohtoripromootio järjestetään 4.–6.6.2020.

Painolaatuiset kuvat kunniatohtoreista: http://www.uef.fi/fi/promootio/kunniatohtorit

Lisätietoja:
Promootiokoordinaattori Kirsi Bykachev, kirsi.bykachev(at)uef.fi, p. 050 363 4819