Takaisin

Itä-Suomen yliopisto menestyi hyvin eurooppalaisten korkeakoulujen opetusta arvioivassa vertailussa

Itä-Suomen yliopisto menestyi hyvin vastikään julkaistussa eurooppalaisten korkeakoulujen opetusta arvioivassa vertailussa. Itä-Suomen yliopiston sijoitus vertailussa oli 126-150. Kaikkiaan vertailussa oli mukana 258 korkeakoulua 18:sta Euroopan maasta. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun suomalaisia korkeakouluja osallistui vertailuun. Itä-Suomen yliopiston lisäksi Suomesta vertailussa mukana olivat Jyväskylän yliopisto (sijoitus 76-100) sekä Hämeen ammattikorkeakoulu (sijoitus 201+).

Nyt toista kertaa toteutetussa Times Higher Education Europe Teaching Rankings 2019 -vertailussa korkeakouluja tarkasteltiin neljässä eri kategoriassa ja kaikkiaan 14 indikaattorin valossa. Vertailussa analysoitiin opiskelijoiden osallistumista ja osallistamista, korkeakoulujen opetusresursseja, koulutuksen tuloksia ja oppimisympäristöjä.

Vertailun keskiössä olivat Times Higher Educationin toteuttaman eurooppalaisen opiskelijakyselyn tulokset. Kyselyssä tarkasteltiin opiskelijoiden sitoutumista opintoihinsa, vuorovaikutusta opetushenkilökunnan kanssa, korkeakoulun tarjoamien palvelujen laatua sekä opiskelijoiden mahdollisuuksia kehittää taitojaan tulevaa työelämää silmällä pitäen. Opiskelijakyselyn rooli vertailussa oli merkittävä, sillä sen tulokset vaikuttivat kuuteen indikaattoriin ja kaikkiaan 45 prosenttiin korkeakoulujen kokonaisarvosanoista.

Vertailussa käytetiin myös muista lähteistä koostettuja tietoja. Opiskelijakyselyn lisäksi mukana oli oppilaitosten itse toimittamia tietoja, tiedekustantamo Elsevierin tuottamaa bibliometristä tietoa sekä Times Higher Educationin toteuttaman akateemisen mainekyselyn tietoja. Myös kansallisten tilastokeskusten tarjoamia tietoja hyödynnettiin vertailussa.

Lisätietoja:
Akateeminen rehtori Harri Siiskonen, p. 029 445 8018, harri.siiskonen(at)uef.fi

Times Higher Education Europe Teaching Ranking: https://www.timeshighereducation.com/rankings/europe-teaching/2019