Takaisin

Itä-Suomen yliopisto käynnistää Opinsauna-hankkeen maahanmuuttajille

Turvapaikanhakijoille ja kantaväestölle kehitetään uudenlaisia omaehtoisen ja harrastustavoitteisen opiskelun mahdollisuuksia Opinsauna-hankkeessa, jonka toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Joensuun seudun kansalaisopisto ja Pohjois-Karjalan muut sivistystoimijat.

Perinteinen maahanmuuttajien koulutus kattaa kielikoulutuksen ja kotouttamiskoulutuksen. Opinsauna-hanke luo näiden sijasta innovatiivisia vaihtoehtoja aikuisopiskelun tarjontaan.

– Opinsauna-hankkeessa kasvatustieteiden opiskelijat kehittävät ohjatusti aivan uudenlaista omaehtoista toimintaa, jotta turvapaikanhakijoiden ei tarvitsisi olla toimettomina omissa ryhmissään kieli- ja kotouttamiskoulutusta odotellessa. Turvapaikanhakijat voivat toimia myös itse kouluttajina omilla osaamisalueillaan vaikkapa kokki- tai puutyökursseilla, käsityöpiireissä tai musiikkiopinnoissa yhdessä kantasuomalaisten kanssa. Näin kotouttaminen saa kummasti potkua, sanovat hankkeen ideoineet yliopistonlehtori Juha Kauppila ja professori Jyri Manninen Itä-Suomen yliopistosta.

Omaehtoinen opiskelu hyödyttää monin tavoin

Vapaan sivistystyön tyyppiset Opinsauna-kurssit tarjoavat luontevia kohtaamisen ja yhdessä oppimisen paikkoja eri kulttuureista tuleville henkilöille.

Hankkeessa turvapaikanhakijat tutustuvat suomalaiseen kulttuuriin ja saavat mielekästä tekemistä. Ei-ammatilliseen koulutukseen osallistuminen tuottaa tutkitusti merkittävää hyötyä osallistujille. Tämän osoittaa muun muassa elinikäisen oppimisen hyötyä tutkinut, laaja eurooppalainen BeLL-tutkimus, johon Itä-Suomen yliopisto osallistui.

Omaehtoinen opiskelu hyödyttää aikuisia monin tavoin. Se lisää sosiaalista vuorovaikutusta, itsetunnon ja elämänhallinnan tunnetta sekä luottamusta ja suvaitsevaisuutta erilaisten kulttuurien kohtaamisen kautta.

Vapaan sivistystyön tyyppinen toiminta tarjoaa lisäksi luontevan foorumin, jossa kantasuomalaiset ja turvapaikanhakijat voivat kohdata toisiaan, tutustua toistensa kulttuureihin ja tasoittaa ennakkoluuloja. Samalla kielitaidon kehittyminen tukee perinteisempää maahanmuuttajille tarjottavaa kielikoulutusta.

Vapaan sivistystyön toiminnalla on yli sadan vuoden perinne Suomessa, ja yli miljoona osallistujaa vuosittain tavoittava toiminta on ollut suomalaisen hyvinvoinnin ja demokratian keskeinen tuottaja.

Opiskelijat tarttuvat toteutukseen

Opinsauna-hankkeen toteutuksesta ja hallinnoinnista vastaavat pääasiassa Itä-Suomen yliopiston kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen sekä ohjauksen opiskelijat, jotka hyödyntävät projektipohjaisen oppimisen mallia osana opiskelijoiden opintoja.

– Meillä on esimerkiksi projekti- ja verkostotyön opintojakso kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoille, joten miksi emme sen puitteissa toteuttaisi ajankohtaiseen haasteeseen ja todelliseen tarpeeseen tarttuvaa projektia? Kun aikuisopettajan pedagogisiin opintoihin kuuluu opetusharjoitteluja, mikä olisi parempi paikka harjoitella kuin toimiminen kouluttajana ja vetäjänä uudenlaisilla kursseilla, kuvaa yliopistonlehtori Juha Kauppila hankeideaa.

Hanke on osa Sivistystyön vapaus ja vastuu -verkoston toimintaa, jota Itä-Suomen yliopisto toteuttaa yhteistyössä Tampereen yliopiston, Åbo akademin ja Vapaa Sivistystyön ry:n kanssa.

Lisätietoja:

Professori Jyri Manninen, p. 0294 45 2200, jyri.manninen(at)uef.fi

Yliopistonlehtori Juha Kauppila, p. 0294 45 2586, juha.kauppila(at)uef.fi