Takaisin

Hoivayrittäjyyden näkymät sote-uudistuksessa puhuttivat tiedekahvilassa

Hyvinvointipalvelujen professorin Sari Rissasen mukaan yrittäjät toivovat päättäjiltä pitkäkantoisia valintoja ja avointa sote-politiikkaa.
 

Miten mittava sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus vaikuttaa naisten perustamiin hoiva-alan pienyrityksiin Suomessa? Vastauksia kysymykseen haettiin useista näkökulmista Itä-Suomen yliopiston Café Smart -tiedekahvilassa Kuopiossa Ramin kahvilassa lauantaina 18. maaliskuuta.

Hyvinvointipalvelujen professorin Sari Rissasen mukaan yksityinen sektori vastaa arviolta jo kolmasosasta suomalaisesta hoiva-alasta. Mukana on paljon naisten perustamia alle kymmenen työntekijän pienyrityksiä, jotka tarjoavat tyypillisesti sosiaalipalveluita kuten kotisairaanhoitoa, kotipalveluita ja hoivakotipalveluita.

Hoiva-alan yksityisyrittäjyys kasvoi vahvasti varsinkin 2000-luvun alkupuolella. Sittemmin pienyritysten määrä on laskenut, kun isot toimijat ovat tehneet yritysostoja.

– Yrittäjäksi lähteminen vaatii rohkeutta ja tiettyä persoonallisuutta. Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut ovat perinteisesti olleet naisvaltaisia, yrittäjyys houkuttelee alalle myös miehiä.

Miten pienyrittäjä pärjää kilpailussa?

Sote-uudistukseen sisältyy vahva ajatus palvelujen monituottajuudesta, mutta monia pienyrittäjiä arveluttaa, miten he pärjäävät kilpailussa suuryritysten kanssa.

– Pienyrittäjät eivät voi ottaa asiakkuuksia, joissa oma osaaminen tai resurssit eivät riitä, tai välimatkat tulevat liian pitkiksi, Rissanen sanoi.

Kilpailutilanne riippuu toisaalta sektorista, sillä yrittäjä voi kohdata omalla toiminta-alueellaan kovaa kilpailua tai vaihtoehtoisesti olla jopa ainoa toimija.

Rissanen kiinnitti huomiota lisäksi hoivayrittäjien arjessa jaksamiseen: yrittäjä saattaa kantaa huolta kannattavuudesta ja tehdä itse ilta- ja viikonloppuvuoroja. Lisäksi viranomaiset vaativat paljon raportointityötä, mikä vie aikaa muulta työltä.

Avointa sote-politiikkaa

Hoiva-alan pienyrittäjiä mietityttää lisäksi sote-uudistukseen liittyvä valinnanvapaus.

– Mihin palveluihin asiakkaille annetaan valinnanvapaus, kun ihmiset haluavat valita monia muitakin asioita kuin vain oman terveyskeskuksen? Tässä tilanne on vielä epäselvä.

Sote-uudistuksessa moni muukin asia on täsmentymätön. Rissasen mukaan yrittäjät toivovatkin päättäjiltä pitkäkantoisia valintoja ja avointa sote-politiikkaa myös suhteessa pieniin sote-yrityksiin. Nyt keskustelu on käyty pääosin isojen yritysten näkökulmasta.

Teksti: Risto Löf
Kuva: Kimmo Salvén