Takaisin

Epilepsialääkeryhmään liittyy suurentunut aivoverenkiertohäiriön riski Alzheimerin tautia sairastavilla

Tuoreen Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan epilepsialääkeryhmään kuuluvien lääkkeiden käyttöön liittyy suurentunut aivoverenkiertohäiriön riski Alzheimerin tautia sairastavilla. Riski oli samaa suuruusluokkaa ryhmän uusilla ja vanhoilla lääkkeillä. Tulokset julkaistiin Journal of American Heart Association -lehdessä. Aivoverenkiertohäiriön riski oli suurimmillaan lääkkeen käytön alussa kolmen ensimmäisen kuukauden ajan. Tutkimuksessa huomioitiin pitkäaikaissairaudet, sosioekonominen asema ja muiden lääkkeiden käyttö.

Samassa aineistossa tehdyn tutkimuksen mukaan Alzheimerin tautia sairastavat käyttivät epilepsialääkeryhmän lääkkeitä yleisemmin kuin muut. Ero ei selittynyt epilepsiadiagnoosin yleisyydellä. Näiden lääkkeiden käytön aloittaminen oli yleisintä Alzheimerin taudin diagnoosihetkellä.

Noin yksi prosentti väestöstä tarvitsee vakituisesti epilepsialääkettä epilepsian hoitoon. Selvästi yleisempiä epilepsialääkeryhmän käyttöaiheita ovat hermoperäinen kipu ja Alzheimerin tautia sairastavilla dementiaan liittyvät käytösoireet.

Tulosten perusteella Alzheimerin tautia sairastavalla hauraalla väestöllä tulisi tarkoin harkita näiden lääkkeiden käyttöä muihin käyttöaiheisiin kuin epilepsiaan tai hermokipuun.

Tutkimukset tehtiin kansallisessa MEDALZ-aineistossa. Aineistoon kuuluvat kaikki Suomessa vuosina 2005–2011 Alzheimerin taudin lääkkeiden rajoitetun peruskorvausoikeuden saaneet 70718 henkilöä, jotka eivät diagnoosihetkellä olleet laitoshoidossa. Tieto lääkeostoista saatiin KELAn reseptitiedostosta. Aivoverenkiertohäiriöriskin vertailua varten kullekin epilepsiaryhmän lääkkeen käyttäjälle tunnistettiin kaltaistettu vertailuhenkilö, joka ei käyttänyt kyseistä lääkettä. Tutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella Suomen Akatemian rahoituksella.

Lisätietoja:

Apulaisprofessori, akatemiatutkija Anna-Maija Tolppanen, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, p. 050 575 9530

Julkaisut:

Antiepileptic drug use and the risk of stroke among community-dwelling persons with Alzheimer’s disease: a matched cohort study. Tatyana Sarycheva, Piia Lavikainen, Heidi Taipale, Jari Tiihonen, Antti Tanskanen, Sirpa Hartikainen, Anna-Maija Tolppanen. Journal of the American Heart Association 2018;7:e009742. DOI:10.1161/JAHA.118.009742

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.118.009742

Incidence and prevalence of antiepileptic medication use in community-dwelling persons with and without Alzheimer’s disease.  Tatyana Sarycheva, Heidi Taipale Piia Lavikainen, Jari Tiihonen, Antti Tanskanen, Sirpa Hartikainen, Anna-Maija Tolppanen. Journal of Alzheimer’s Disease. Pre-press 26 Sep 2018. DOI: 10.3233/JAD-180594

https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad180594