Takaisin

Ensimmäinen UEF Business School Day keskittyi yritysyhteistyöhön

Ensimmäinen UEF Business School Day järjestettiin alkuvuodesta Joensuussa. Yritysyhteistyöhön keskittyneessä tapahtumassa nousi esiin useita konkreettisia ehdotuksia yritysten ja yliopiston kauppatieteellisen koulutuksen välisen yhteistyön lisäämiseksi.

– Kaupan alan työtehtäviä ei tällä hetkellä tunneta riittävän hyvin. Meillä on paljon korkean osaamistason tehtäviä, joiden määrää esimerkiksi digitalisaatio on lisännyt merkittävästi, Keskon vastuullisuus- ja aluetoimintojen johtaja Matti Mettälä sanoi.

Mettälän mukaan Itä-Suomen yliopiston kauppatieteet on esimerkillisellä tavalla lähtenyt kehittämään yritysyhteistyötä. Kaupan alan haasteena on saada alaa tunnetuksi opiskelijoille mahdollisimman varhaisessa opintojen vaiheessa. Myös tutkimusyhteistyö on keskeisessä roolissa.

– On tärkeää, että opiskelijat ja yliopisto yhdessä miettivät, millaista yritysyhteistyö voisi olla. Opetuksellinen ja tutkimuksellinen yhteistyö on enemmän yliopiston ja yritysten välistä toimintaa, mutta opiskelijoilla on tärkeä rooli erilaisten muiden tapahtumien, tilaisuuksien ja keskustelujen järjestämisessä.

Miisa Vanhasen ja Vesa Janhusen mukaan erilaisilla verkostoitumistapahtumilla on tärkeä merkitys kauppatieteiden opiskelijoille.

Itä-Suomen yliopiston opiskelijajärjestöjen Optimin ja Preemion puheenjohtajat Miisa Vanhanen ja Vesa Janhunen esittelivät päivän aikana useita esimerkkejä ainejärjestöjen ja yritysten yhteistyöstä. Kampuskaupunkien näkyvimpiä yritysyhteistyötapahtumia ovat Joensuussa järjestettävä Susiraja-foorumi ja Kuopiossa pidettävä Huipulla-seminaari, jossa yrittäjät ja opiskelijat kohtaavat.

– Tapahtumat ovat tärkeitä verkostoitumisen väyliä, joissa pääsee keskustelemaan kasvokkain yritysten johtohenkilöiden kanssa, Vanhanen kertoi.

– Verkostoitumistapahtumat ovat kontaktien luomisessa parempia paikkoja kuin puhelinsoitto tai kasvoton sähköposti, Janhunen jatkoi.

Molemmat katsoivat, että UEF Business School Dayn kaltaiset tapahtumat tuovat oman lisänsä yritysten ja yliopiston vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Akkreditoinnit ovat koulutuksen laadunarvioinnin ytimessä

Kauppatieteiden laitoksella on parhaillaan käynnissä AACBS-akkreditointi (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Yksi UEF Business School Dayn esitelmöitsijöistä oli Coventryn yliopiston professori Kai Peters, joka mentoroi akkreditoinnia kauppatieteiden laitoksella. AACBS-akreditointi on kansainvälisesti arvostettu tunnustus kauppatieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen laadusta, ja vain viisi prosenttia maailman kauppatieteellisiä tutkintoja tarjoavista korkeakouluista on läpäissyt sen.

– Akkreditoinnit ovat koulutuksen laadun arvioinnin kovaa ydintä. Niitä voidaan pitää myös laadun arvioinnin vakavasti otettavimpana ja rehellisimpänä muotona, Peters totesi.

Hyvä sijoitus arvostetuimmissa yliopistorankingeissa houkuttelee yliopistoihin myös hyviä opiskelijoita. Yliopistojen näkökulmasta rankingit ovat Petersin mukaan kuitenkin ongelmallisia. Koska rankingien kriteeristöt muuttuvat vuosittain, joutuvat yliopistot aina uudelleen pohtimaan, kuinka niiden tulisi toimia pärjätäkseen eri listauksissa.

Peters korosti, että akreditoinnissa koulutusohjelmia tarkastellaan useista eri näkökulmista niin opetuksessa, tutkimuksessa kuin yritysyhteistöhön sitoutumisessakin.

Kai Peters tarkasteli akreditoinnin merkitystä koulutuksen laadun mittarina.

Syvempää yhteistyötä jatkossa

Yliopisto ja yritykset tekevät jo nyt monenlaista yhteistyötä. UEF Business School Dayn päättäneessä paneelikeskustelussa peräänkuulutettiin vuorovaikutuksen syventämistä.

– Mitä syvemmäksi ja aidommaksi keskinäinen vuorovaikutus saadaan, sitä parempia asioita saamme aikaiseksi. Esimerkiksi täällä Pohjois-Karjalassa voisimme ottaa koppia Aalto-yliopiston uudenlaisesta elinkeinoelämän, yritysten ja opiskelijoiden sparrausmallista. Ja erilaisia teematapahtumia voisi järjestää vuosittain ja järjestelmällisemmin, Pohjois-Karjalan osuuskaupan toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoi.

Myös paneelin opiskelijajäsen Iida-Maria Kohvakka toivoi tiiviimpää yhteistyötä yritysten ja kauppatieteiden laitoksen välillä.

– Opiskelijoilla on kova halu saada kontakteja eri yrityksiin ja kauppatieteiden laitoksen pitäisi olla yksi linkki tässä. Yhteistyö yritysten kanssa opiskeluaikana antaisi valmiuksia työelämään.

Kauppatieteiden laitoksen johtaja Saara Julkunen muistutti, että yritysyhteistyö on yksi käynnissä olevan I-Factor-hankkeen tavoite.

– Myös opetussuunnitelmissa lähtökohtana on, että opiskelijat voisivat kohdata elinkeinoelämän edustajia heti ensimmäisestä opetusvuodesta alkaen.

Julkunen toi myös esiin, että kauppatieteiden laitoksen molemmat kansainväliset maisteriohjelmat, International Business and Sales Management ja Tourism Marketing and Management ovat syntyneet alueellisesta ja yritysten esiin nostamasta tarpeesta.

– Haluamme olla jatkossakin tässä suhteessa avoimia ja sivuaineita ja jopa pääaineita on mahdollista rakentaa yritysten nostamista tarpeista.

Päivän panelistit Iida-Maria Kohvakka, Merja Blomberg, Saara Julkunen, Jarkko Miinin, Matti Mettälä ja Juha Kivelä keskustelivat yritysyhteistyöstä otsikolla Sinun vuorosi loistaa.

UEF Business School Dayn järjestivät yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos ja I-Factor-hanke, jossa kehitetään kauppatieteiden sekä pohjoiskarjalaisten ja pohjoissavolaisten yritysten yhteistyötä opetuksessa ja tutkimuksessa.

Lisätietoja: Yliopistonlehtori, akkreditoinnin johtaja Jonna Koponen, jonnapauliina.koponen(at)uef.fi

https://www.uef.fi/web/kauppatieteet/palvelutyrityksille