Takaisin

EnhanceEdu-ohjelma soveltuu hyvin tietotekniikan koulutuksen kehittämiseen Intiassa

Väitös tietojenkäsittelytieteen alalta
Väittelijä: FM Sandhya Venkata Kode
Aika ja paikka: 3.12.2019 klo 12, Louhela-auditorio, Joensuun tiedepuisto

Filosofian maisteri Sandhya Kode tutki väitöskirjatyössään tietotekniikan koulutuksen kehittämistä Intian kontekstissa. Väitöskirjatutkimuksessa analysoitiin EnhanceEdu-ohjelman suunnittelua, toteutusta sekä arviointia suunnittelutieteen keinoin. Kode oli perustamassa EnhanceEdua vuonna 2008 Hyderabadissa, Intiassa, ja ohjelma sai rahoitusta muun muassa Intian hallitukselta. EnhanceEdulla pyritään vastaamaan tietotekniikka-alan kasvavaan koulutustarpeeseen, ja ohjelmassa on koulutettu yli 500 tietotekniikan opettajaa, jotka ovat vuorostaan kouluttaneet yli 6000 tietotekniikan opiskelijaa kahdessa Intian osavaltiossa.

Kodella on yli 25 vuoden työkokemus yksityisellä sektorilla, sekä Yhdysvalloissa että Intiassa. Hän oli perustamassa Motorolan ohjelmistokeskusta Hyderabadissa, ja lisäksi hän on työskennellyt ohjelmistokehittäjänä useissa tietotekniikka-alan yrityksissä. Kodella on monipuolisen työkokemuksensa ansiosta syvällinen käytännön kokemus valmistuneiden tietotekniikka-alan opiskelijoiden osaamisen tasosta, sekä alan yritysten koulutustarpeista.

EnhanceEdu on osoittautunut kestäväksi ratkaisuksi, joka on vaikuttanut positiivisella tavalla tietotekniikan koulutuksen kehittämiseen Intian kontekstissa. EnhanceEdun sisältöjä, prosesseja ja toteutusvälineitä on kehitetty iteratiivisesti hyödyntäen monipuolisesti erilaisia ratkaisuja ja menetelmiä. Kehitystyön aikana luotiin tiiviit kontaktit sidosryhmiin, suunniteltiin opiskelijaryhmille räätälöityjä koulutusratkaisuja sekä toteutettiin digitaalisia oppimisympäristöjä tukemaan opiskelijoiden oppimista.

Koden reflektiivisen suunnittelutieteen tutkimuksen tuotoksena syntyi uusia malleja, menetelmiä ja ratkaisuja oppimateriaalin tuottamiseen, opettajakoulutukseen, opettajien osaamisen kehittämiseen sekä sidosryhmien sitouttamiseen osana tietotekniikan opetuksen kehittämistä. Koden väitöskirjantyön keskeinen tuotos on Suunnittelutarina -menetelmä, jota voidaan soveltaa tietotekniikan opetuksen kehittämiseen erityisesti Intiassa, mutta mallia voidaan soveltaa myös muissa kehittyvissä maissa.

MSc Sandhya Venkata Koden tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluva väitöskirja Enhancing Information Technology Education in Indian Context – A Design Story (Tietotekniikan koulutuksen kehittäminen Intian kontekstissa – Suunnittelutarina) tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Mats Daniels, Uppsala University, Ruotsi, ja kustoksena professori Markku Tukiainen, Itä-Suomen yliopisto.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/18415?encoding=UTF-8