Takaisin

Business Finlandin rahoitusta uuden kasvihuonekaasujen poistoteknologian kehittämiseen ja kaupallistamiseen

Tutkijatohtori Henri Siljasen johtama tutkimushanke on saanut Business Finlandin Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa (TUTLI)-rahoituksen uuden kasvihuonekaasujen poistomenetelmän kehittämiseksi. Active Ecological Air Filtration -hankkeen tavoitteena on luoda sekä teknologinen, että kaupallinen valmius tuotteistaa uuteen biologiseen kaasujen suodattamiseen perustuva teknologia kasvihuonekaasujen sieppaamiseksi ja poistamiseksi ilmasta. Hankkeen kokonaisrahoitus on 583 000 euroa ja hankkeen pituus 1,5 vuotta.

Ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittävä globaali ongelma. Siksi ilmanpuhdistusteknologioilla on erittäin suuret maailmanlaajuiset markkinat. Maailmanlaajuiset ”greentech” -markkinat ovat jatkuvassa kasvussa, ja niiden arvioidaan saavuttavan lähivuosina 300 miljardin euron arvon.

Kasvihuonekaasujen poistaminen ilmakehästä on saatavilla teollisessa mittakaavassa, mutta pääasiassa vain hiilidioksidille niin sanotuilla carbon dioxide capture and storage (CCS) -menetelmillä. Muille kasvihuonekaasuille, kuin hiilidioksidille ei juuri ole olemassa kaupallisia menetelmiä, joita voitaisiin käyttää laajasti eri asiakasryhmissä teollisuudesta yksityisiin käyttäjiin.

Projektin tavoitteena on tuoda markkinoille laite, jota voitaisiin käyttää pienin kustannuksin kasvihuonekaasupäästöjen poistamiseksi, ja jota teolliset, kaupalliset sekä yksityiset loppukäyttäjät voisivat käyttää. Yrityksillä, joilla on suuria päästöjä, on myös tarve edullisille kasvihuonekaasupäästöjä poistaville teknologioille päästörajojen saavuttamiseksi ja ympäristöystävällisemmän julkisen kuvan rakentamiseksi. Projektissa kehitettävää suodatusjärjestelmää voidaan hyödyntää kasvihuonekaasujen poistamiseksi päästöjä tuottavissa teollisissa prosesseissa, sekä savukaasujen ja ajoneuvojen pakokaasujen puhdistuksessa.

—Odotamme, että hankkeen seurauksena syntyy Kuopioon uutta erittäin merkittävää kansainvälistyvää kasvuyritystoimintaa. Tämä myös vahvistaa alueellista ja valtakunnallista ympäristömuutokseen liittyvää innovaatioekosysteemiä uusina työpaikkoina, yritysten välisenä yhteistyönä, sekä vientitoimintana, toteaa Siljanen.

Rahoitusta saanut hanke perustuu Itä-Suomen yliopiston Biogeokemian tutkimusryhmän pitkäaikaiseen perustutkimukseen kasvihuonekaasujen biologisesta metaboliasta, ja sen soveltamisesta kasvihuonekaasutaseiden mallintamiseen.

Lisätietoja: Tutkijatohtori Henri Siljanen, p. 040 355 2295, henri.siljanen (a) uef.fi