Takaisin

Business Finlandin rahoitusta nivelrikon etenemistä ennustavan algoritmin kaupallistamiseen

Professori Rami Korhosen ja dosentti Mika Monosen johtama tutkimushanke on saanut Business Finlandin (TUTLI-tutkimuksesta uutta liiketoimintaa) rahoituksen selvittämään nivelrikon etenemistä ennustavan algoritmin kaupallista potentiaalia. Hankkeen tavoitteena on luoda sekä teknologinen, että kaupallinen valmius tuotteistaa uudenlainen teknologia, joka mahdollistaisi hoidon yksilöllisen suunnittelun esimerkiksi henkilöille, joilla on nivelvaurio. Hoidon suunnittelun tavoitteena olisi nivelrikon ennaltaehkäisy tai etenemisen hidastaminen. Hankkeen kokonaisrahoitus on 434 054 euroa ja hankkeen pituus 1,5 vuotta.

Nivelrikko on yleinen nivelen sairaus, josta kärsii noin sata miljoonaa ihmistä Yhdysvalloissa ja Euroopan maissa. Kokonaisuudessaan nivelrikko on yhteiskunnille kallis sairaus. On arvioitu, että nivelrikosta aiheutuvat suorat ja epäsuorat kustannukset ovat noin 1-2.5 prosenttia länsimaiden BKT:stä. Esimerkiksi pelkästään Yhdysvalloissa nivelrikosta aiheutuvat kokonaiskustannukset ylittävät 300 miljardin dollarin rajan vuosittain. Taudin mahdollinen ennaltaehkäisy tuottaisi valtavat säästöt yhteiskunnille, sekä parantaisi ihmisten terveydentilaa.

Nivelrikko on haasteellinen sairaus ennaltaehkäistä, sillä sen eteneminen on yksilöllistä, eivätkä markkinoilla olevat ratkaisut kykene ennustamaan nivelrikon etenemistä.

—Tavoitteenamme on, että menetelmäämme hyödyntämällä nivelrikon eteneminen pystytään ennustamaan, perustuen kliiniseen kuvadataan (MRI tai CT) ja siitä tehtävään tietokonemalliin. Tämän jälkeen menetelmällä voidaan simuloida hoitomuotojen vaikutuksia nivelrikon etenemiseen ja ”optimoida” hoito. Tällä hetkellä markkinoilla ei ole vastaavaa menetelmää, sanoo Korhonen.

Korhosen mukaan tällaiselle menetelmälle on suuri kysyntä, sillä nivelrikon etenemistä ennustava menetelmä auttaisi lääkäreitä tarkastelemaan erilaisten hoitotoimenpiteiden vaikutuksia ennen kuin näitä sovellettaisiin potilaaseen.

—Nivelrikon etenemistä ei pystytä nykyään ennustamaan, ja se on hyvin yksilöllistä. Hoidon suunnittelu on myös subjektiivista, ja se perustuu pääosin Käypä hoito -suositukseen. Se kuitenkin tiedetään, että sama hoito ei välttämättä toimi kaikille. Pyrimme tässä hankkeessa luomaan edellytykset uudelle menetelmälle, joka mahdollistaisi helpon ja yksilöllisen hoidon suunnittelun nivelrikkopotilaille ja esimerkiksi niille, joilla on nivelvaurio.

—Odotamme, että hankkeen seurauksena Kuopioon syntyy uutta yritystoimintaa terveysteknologian toimialalle, toteaa vastaavasti Mononen.

Rahoitusta saanut hanke perustuu Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksen Biophysics of Bone and Cartilage -tutkimusryhmän (http://luotain.uef.fi/) pitkäaikaiseen perustutkimukseen luun ja ruston biofysiikasta, sekä näiden tutkimustulosten hyödyntämiseen tietokonemallinnuksessa.

Lisätietoja:

Professori Rami Korhonen, p. 040 355 3260, rami.korhonen (a) uef.fi
Dosentti Mika Mononen, p 040 355 3112, mika.mononen (a) uef.fi