Takaisin

Ammattitaikurin moniulotteinen asiantuntijuus kehittyy tarkoituksellisen harjoittelun, hiljaisen tiedon ja oppi-isien avulla

Väitös kasvatustieteen alalta

Väittelijä KM Olli Rissanen

Väitösaika ja -paikka: 26.10.2018 klo 11, sali E100, Educa-rakennus, Joensuun kampus

Taikurin ammatti perustuu salaisuuksiin ja niiden varjelemiseen. Kuitenkin digitalisaation nopea kehittyminen on vaikuttanut taikureiden toimintaan murtaen portinvartijuutta, vanhoja käytäntöjä ja rakenteita. KM Olli Rissasen väitöstutkimuksessa luotiin asiantuntijuus- ja verkostotutkimukseen perustuen ainutlaatuinen ammattitaikurin asiantuntijuuden kuvausmalli. Rissanen tutki väitöskirjatyössään ammattitaikureiden asiantuntijuuden kehittymistä aloittelijoista kansainvälisen uran luoneisiin huippuammattilaisiin. Väitöskirja tuottaa kiinnostavaa ja uraauurtavaa tieteellistä tietoa ammattitaikureiden moniulotteisesta asiantuntijuudesta.  

Väitöskirjassa mielenkiinto kohdistuu erityisesti siihen, miten taikurin ammattitaito muodostuu monimuotoisesta kehittymisprosessista, pitkäkestoisesta tietopääoman karttumisesta ja käytännön kokemuksen hyödyntämisestä. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan maailmassa.
Tutkimuksessa edettiin Suomen taikuriverkoston kokonaisvaltaisesta kuvauksesta arvostettujen taikureiden asiantuntijuuden tarkasteluun. Tuloksissa korostuu alan asiantuntijuuden erityinen luonne: taikureiden saama oppi perustuu usein epämuodolliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön kollegoiden sekä eri toimijoiden välillä. Tieto- ja taitokulttuuri välittyy tarkoituksellisen harjoittelun, sosiaalisten verkostojen ja käytäntöyhteisöjen avulla.

Taikureilla ei ole Suomessa systemaattista muodollista koulutusta, mikä asettaa omat haasteensa mahdollisuudelle kehittyä esiintyvän taiteilijan ammattiin. Tutkimus syventää ja tarkentaa ymmärrystä asiantuntijuuden kehittymisestä informaalissa oppimisympäristössä. Vanhemmat taikurit jakavat hiljaista tietoaan, salaisuuksiaan ja luovuuttaan tuleville sukupolville. Lähes jokaisella menestyneellä taikurilla on ollut esikuvansa, mentorinsa tai oppi-isänsä. Tietämystä on perinteisesti jaettu asteittain tulokkaille heidän osoittamansa harrastuneisuuden pohjalta ja saavutetun luottamuksen kautta. Taikuriperinteeseen kuuluu, että soihtua kuljetetaan eteenpäin.

KM Olli Rissasen kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja Ammattitaikurin henkilökohtainen ja verkostoitunut asiantuntijuus tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii emeritusprofessori Kettil Cedercreutz (University of Cincinnati) ja kustoksena professori Pertti Väisänen (Itä-Suomen yliopisto).

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/15549?encoding=UTF-8