Takaisin

Ammatillista lisäpätevyyttä Avoimen yliopiston opinnoista

Iso joukko Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen työntekijöitä vastaanotti tiistaina 17.9. todistukset työn ohessa suoritetuista Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston järjestämistä lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista. Uusi koulutusryhmä starttaa pian.

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston ja Vaalijalan yhteistyö mahdollisti opintokokonaisuuden Vaalijalan henkilökunnalle, ja hyöty on moninaista: henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittyminen tuottaa lisäarvoa opiskelijoiden ja työnantajan ohella myös asiakkaille paremman hoito-osaamisen myötä.

Todistusten jaossa mukana koulutussihteeri Tuula Tanskanen UEF:sta (vas.), Vaalijalan kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko ja suunnittelija Ulla Kekäläinen UEF:sta.

Lähtökohtana koulutusyhteistyölle olivat Vaalijalan asiakastarpeiden merkittävät muutokset, mitkä edellyttivät henkilöstön osaamisen päivittämistä.

Vaalijalan kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko opiskeli samat opinnot yhdessä muiden työntekijöiden kanssa.

– Halusin käydä itse läpi saman, jotta tietäisin paremmin mitä johdan, hän totesi avauspuheenvuorossaan.

Opinnot toteutettiin verkko-opintoina. Opiskelijat pitivät tätä hyvänä ratkaisuna, sillä se mahdollisti joustavuuden ajankäytön suhteen. Koulutussisällöt tarjosivat uutta tietoa ja täydensivät jo olemassa olevaa. Oppeja pystyi viemään käytäntöön jo opintojen aikana.

– Opintoja pystyi peilaamaan omaan työhön, kun lukemiaan asioita näki arjessa, kertoi opinnot suorittanut Anu Hyvönen. – Kokemus auttoi ymmärtämään teoriaa.

Vaalijala kustantaa opinnot työntekijöilleen. Seuraavaa opiskelijaryhmää varten on jo hankittu oppimateriaaleja työpaikan kirjastoon. Lisäksi jokainen opiskelija saa valmistuttuaan työnantajaltaan rahallisen stipendin kannustuksena opiskeluinnosta.

– Stipendin taustalla oli ajatus motivoinnista. Lisäksi nämä opinnot voivat olla hyvä ponnahduslauta yliopisto-opintoihin, Rantakurtakko totesi.

Halukkuutta työn ohessa opiskeluun on, ja uusi ryhmä aloittaakin pian saman opintokokonaisuuden suorittamisen.

Aktiivista työelämäyhteistyötä

Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa on kehitetty aktiivisesti toimintamallia, joka palvelee aiempaa paremmin työelämää ja työelämän erilaisia koulutustarpeita. Toimintamallissa korostuu työelämän koulutustarpeiden tunnistaminen ja niihin soveltuvien opintojen löytäminen laajasta tarjonnasta.

Verkkoympäristö mahdollistaa opiskelun eri puolilla Suomea. Mahdollisia oppiaineita on kaikkiaan 70, eikä koulutuksiin ole ikärajoja tai pohjakoulutusvaatimuksia.

Lue lisää Itä-Suomen yliopiston työelämäyhteistyöstä:
https://www.uef.fi/palvelut/tyoelamayhteistyo

Katso videolta kahden nyt todistuksen saaneen opiskelijan mietteitä opinnoista: https://www.youtube.com/watch?v=s7tENpsoAi0&feature=youtu.be

Kysy lisää:
Suunnittelija Ulla Kekäläinen
ulla.kekalainen (a) uef.fi