Takaisin

Alanvaihtoväylältä 10 opiskelijaa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteelliseen

Itä-Suomen yliopisto on valinnut toisen kerran opiskelijoita alanvaihtoväylän kautta oikeustieteelliselle alalle oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoihin. Itä-Suomen yliopisto käyttää ainoana suomalaisena yliopistona alanvaihtoväylää oikeustieteellisiin tutkintoihin. Siirtohaussa oli yhteensä 33 hakijaa, joista valittiin 10.

Valittujen oli tullut suorittaa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaisia oikeusnotaarin perus- ja aineopintoja vähintään 100 opintopistettä. Hakukelpoisia olivat opiskelijat, joilla on Itä-Suomen yliopistossa voimassa oleva opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon. Valinta tehtiin opintomenestyksen perusteella.

– Parhaan valitun opintopistemäärällä painotettu keskiarvo oli 4,704 ja valituksi tulleiden alin arvosanojen keskiarvo 3,735. Viime vuonna vastaava alaraja oli 3,8673. Saamme tällä valinnan väylällä oikeustieteellisen opiskelijoiksi selvästi erittäin motivoineita ja lahjakkaita opiskelijoita, arvioi oikeustieteiden laitoksen johtaja, professori Tapio Määttä.

Määtän mukaan yliopistojen sisäisten alanvaihtoväylien merkitys korostuu tulevaisuudessa.

– Kun jatkossa nykyistä suurempi osa opiskelijoista tulee yliopistoihin todistusvalintojen perusteella, on tärkeää luoda joustavia mahdollisuuksia vaihtaa alaa yliopiston sisällä niille, jotka huomaavat päätyneensä todistusvalinnassa väärälle alalle, Määttä perustelee.

Määtän mukaan siirtohaku joustavoittaa opintopolkuja ja myös edistää elinikäistä oppimista.

– Toimivat alanvaihtoväylät edellyttävät joustavia mahdollisuuksia sivuaineiden opiskeluun. Itä-Suomen yliopistossa on laajasti käytössä vapaa sivuaineopinto-oikeus. Jokainen Itä-Suomen yliopiston opiskelija voi rajoituksetta opiskella myös kaikkia oikeustieteiden laitoksen opintojaksoja, Määttä kertoo.


Lisätietoja:
Oikeustieteiden laitoksen johtaja, professori Tapio Määttä, tapio.maatta at uef.fi, puh. 050 575 1589