Takaisin

Aapeli Leminen palkittiin gradustaan kolmannen kerran

Suomen Kuntasäätiö on palkinnut gradukilpailussaan kunniamaininnalla ja 1 000 euron apurahalla yhteiskuntatieteiden maisteri Aapeli Lemisen. Arkkitehtuurityöt saivat kaksi ensimmäistä palkintoa.

Lemisen vuonna 2016 valmistunut pro gradu -tutkielma käsittelee diabeteshoidon kehittämisen kustannusvaikutuksia. Mallia testattiin Pohjois-Karjalassa. Leminen on aiemmin voittanut ESRI Finland kilpailun ja saanut ProGis Ry:n opinnäytetyöpalkinnon. Hän toimii tällä hetkellä tutkijana Savonlinnan kaupungilla ja siirtyy jatkamaan tutkimustyötään Itä-Suomen yliopistoon keväällä 2018.

Tutkielma on saatavissa sähköisenä osoitteesta: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20160917/

Suomen kuntaliiton tiedote