Takaisin

25.5. Kansalaistieteen päivä, Joensuu

Aika: 25.5.2018 klo 9:15–16:30

Paikka: Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus, Aurora-rakennus, Yliopistokatu 2, B-sisäänkäynti, 2. krs

Kansalaisten vapaaehtoinen osallistuminen tieteen ja tutkimuksen tekemiseen on aihepiiri, joka yhdistää eri tieteenaloja. Kansalaisten osallistuminen ja osallistaminen osaksi tutkimusprosesseja on tuttua muun muassa luonnontieteen, ympäristöpolitiikan ja terveystieteiden aloilla. Osallistumisella ei tarkoiteta vain avustamista aineistonkeruussa, vaan se voi kietoutua osaksi tutkimuskysymysten muotoilua, yleistä ideointia, aineistojen analyysiä ja tutkimustulosten hyödyntämistä.
Parhaimmillaan kansalaistiede tekee tutkimuksen tekemisestä avoimempaa, laadukkaampaa, tehokkaampaa ja yhteiskunnallisesti vaikuttavampaa. Toisaalta siihen liittyy moniulotteisia eettisiä kysymyksiä.

Päivän tavoitteena on keskustella ja jakaa tietoa kansalaistieteen ja -tutkimuksen eri toteutusmahdollisuuksista ja hyödyistä sekä rajoista ja haasteista. Tavoitteena on oppia eri tieteenalojen lähestymistavoista ja sovellutuksista. Käsitteellisten pohdintojen ohella päivän aikana keskitytään myös käytännön kysymyksiin.

Päivään toivotetaan tervetulleeksi kaikki kansalaistieteestä kiinnostuneet, sitä tutkivat tai toteuttavat. Pyrkimyksenä on edistää monitieteistä ymmärrystä ja keskustelua kansalaistieteestä. Yleisen seminaarin ohella järjestäydymme päivän aikana keskustelemaan temaattisiin pienryhmiin, joiden vetäjät edustavat mm. ympäristö- ja kulttuurintutkimusta, terveys- ja kauppatieteitä.

Tilaisuuden järjestävät:
- Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama hanke ”Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa” (CORE, http://www.collaboration.fi/) ja
- LYY-instituutti: Luonnonvarat, ympäristö, yhteiskunta. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisen ympäristötutkimuksen verkosto Itä-Suomen yliopistossa, www.uef.fi/lyy.


Ilmoittautumiset pyydetään 18.5. mennessä: Ilmoittautumislomake


Yhteyshenkilö: Outi Ratamäki, outi.ratamaki(at)uef.fi, p. 050 465 15 92.

Ohjelma
Yleisiä luentoja voi seurata suoratoistona osoitteessa: http://www.uef.fi//videotest2.html


Sali AU206
9:15-9.30 Aloituspuheenvuoro
Professori Lasse Peltonen, Itä-Suomen yliopisto

9.30-10.15 Kansalaistiede — Katsaus lähestymistapoihin ja terminologiaan
Erikoistutkija Taru Peltola, Suomen ympäristökeskus

10.15-11.00 Kansalaistiedettä lieksalaisten maahanmuuttajien kanssa. Voiko tutkimuksella tuottaa osallistuvaa ja vaikuttavaa kansalaisuutta?
Tutkijatohtori Tiina Sotkasiira, Itä-Suomen yliopisto

11.00-11.30 Keskustelu

11.30-11.40 Jako pienryhmiin ja ohjeistus

11.40-12.40 Lounastauko

12.45-15.00 Pienryhmä road show, salit AU202, 203, 204 ja 205
Pienryhmien otsikot (lisätietoja ryhmistä):
Kansalaisen sydämen paikat, kielet ja kulttuurit
Terveyden utopiat
Kansalaistiede ja psykologia
Kansalaistiede ekologisen tutkimuksen välineenä

15.00-15.30 Kahvi

Sali AU206
15.30-16.15 Tiedettä lasten kanssa
Tutkimusjohtaja Ilari Sääksjärvi, Eläinmuseo, Turun yliopiston biodiversiteettitutkimus

16.15-16.30 Keskustelu ja päivän päätös


Lasse Peltonen, professori (ympäristökonfliktien ratkaisu), Itä-Suomen yliopisto. Peltosen tutkimus
on suuntautunut ympäristökonflikteihin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin, paikalliseen
ympäristöpolitiikkaan ja yhdyskuntien kestävään kehitykseen. Peltonen johtaa Suomen Akatemian
yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa hanketta
”Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan
ympäristöpäätöksenteossa”, (CORE, http://www.collaboration.fi/).


Taru Peltola, HT, Dosentti, työskentelee erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksen Uudistuva
ympäristötieto -strategisessa tutkimusohjelmassa. Hän tutkii ympäristöpolitiikan tietokäytäntöjä
erityisesti luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Hän on tutkinut kansalaistieteen soveltamista ja
yhteiskunnallista muutospotentiaalia susikannan arvioinnissa Suomessa ja Ranskassa sekä
kaupunkihyönteisten tutkimuksessa Grenoblen kaupungissa.


Tiina Sotkasiira, YTT, on Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori, joka työskentelee Joensuussa
yhteiskuntatieteiden laitoksella. Sotkasiiran tutkimus kohdistuu kansainvälisin muuttoliikkeisiin,
kotouttamistyöhön, väestösuhteisiin sekä hyvinvoinnin kysymyksiin erityisesti maa- ja
syrjäseudulla. Hän on tehnyt kansalaistiedettä yhteistyössä Lieksassa toimivan
Somaliperheyhdistyksen kanssa.


Tutkimusjohtaja, Ilari E. Sääksjärvi, FT, dosentti, toimii Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön
johtajana. Hän tutkii sademetsien luonnon monimuotoisuutta erityisesti Amazoniassa. Sääksjärvi on
vuosien ajan kiertänyt kouluissa ja päiväkodeissa kertomassa luonnon monimuotoisuudesta. Laajan
tieteellisen tuotannon lisäksi Sääksjärvi on kirjoittanut yleistajuisia tietokirjoja suurelle yleisölle.


Outi Ratamäki, YTT, HTM, työskentelee ympäristöoikeuden ja -politiikan yliopistonlehtorina Itä-
Suomen yliopistossa. Hän on Itä-Suomen yliopiston LYY-instituutin koordinaattori. Ratamäki on
tutkinut luonnonvarojen hallintaan liittyviä haasteita. Hänen erityisalaansa on yhteiskunnallinen
eläintutkimus. Ratamäki on Jälki-Trace-Spåret lehden päätoimittaja, https://trace.journal.fi/

 

Tässä järjestäjien puolesta pari lukuvinkkiä aiheeseen perehtymiseksi:
- Bela, G. et al. (2016): Learning and the transformative potential of citizen science.
Conservation Biology, 30: 990–999. doi:10.1111/cobi.12762.
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.12762/abstract )
- Kannattaa myös katsoa vuonna 2016 perustettua julkaisua Citizen Science: Theory and
Practice. (https://theoryandpractice.citizenscienceassociation.org/ )