Takaisin

19.8. Proviisori Laura Hellisen väitöstilaisuus, biofarmasia, Kuopio

Aika ja paikka: 19.8.2017 klo 12, Medistudia MS302, Kuopion kampus

Proviisori Laura Hellisen väitöskirja Melanin Binding and Drug Transporters in the Retinal Pigment Epithelium: Insights into Retinal Drug Delivery (Melaniinisitoutumisen ja kuljetinproteiinien rooli verkkokalvon pigmenttiepiteelissä: näkökulmia lääkeaineiden kohdentamiseen verkkokalvolle) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii PhD, Senior Scientist Sibylle Neuhoff, Simcyp, ja kustoksena professori Arto Urtti, Itä-Suomen yliopisto. Tilaisuus on englanninkielinen.

Väitöstiedote on osoitteessa http://www.uef.fi/fi/ajassa/vaitostiedotteet noin viikkoa ennen väitöstilaisuutta.