Takaisin

S. ja A. Bovalliuksen säätiö, tukee tutkimusta, joka edesauttaa kuulovammaisia ja kommunikaatioesteisiä henkilöitä toimimaan itsenäisinä ja yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä, hakuaika päättyy 15.10.

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr tukee kuulovammaisia ja kommunikaatioesteisiä henkilöitä itsenäisinä ja yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Apurahoja voidaan jakaa esimerkiksi säätiön tarkoitusta toteuttavan gradu-/väitöskirjatasoisen tutkimustyön mahdollistamiseksi.

Säätiön kotipaikka on Pieksämäki, ja tutkimuksen kytkeytyminen seutukuntaan katsotaan eduksi, muttei ole edellytys rahoituksen saamiselle.

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, yleishyödylliset yhteisöt ja tutkijaryhmät, mutta eivät koulutusorganisaatiot suoraan. Haku ei ole rajattu millekään tietylle tieteenalalle.

Lisätietoa säätiön sivuilta: http://saatio.bao.fi/toiminta/saation-myontamat-avustukset/