Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietolain (523/1999) ja erityislakien henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista organisaation toiminnassa. Tarkoituksena ei ole tiedon suojaaminen, vaan ohjaaminen hyviin käytäntöihin henkilötietojen käsittelyssä.

Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on muuttumassa. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 24.5.2016 ja sitä aletaan soveltaa siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen kaikissa jäsenmaissa.  Tietosuoja-asetuksen sisällöstä päästiin sopuun vuoden 2015 joulukuussa. Oikeusministeriö asetti helmikuussa 2016 työryhmän selvittämään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämiä lainsäädäntötoimia Suomessa. Työryhmän toimikausi on 17.2.2016 -16.2.2018. Työryhmän ensimmäinen mietintö on ilmestynyt 21.6.2017.

Tietosuojavastaava

Tietosuoja-asetuksen mukaan yliopistolla tulee olla nimetty tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa yliopistoa toteuttamaan tietosuojaan liittyvät velvoitteet. Tietosuojavastaava toimii valvontaviranomaisen yhteyspisteenä ja henkilökunnan sekä rekisteröityjen tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Tietosuoja/rekisteriselosteet

Itä-Suomen yliopiston tietosuojaselosteet löytyvät Tietotekniikkapalveluiden sivuilta.

Tietosuojaan liittyviä lomakkeita

Henkilötietojen tarkastuspyyntö

Henkilötietojen korjaamis/poistamisvaatimus

Selvityspyyntö henkilötietojen käsittelyn oikeellisuudesta

 

Helena Eronen
No image.
Nimike
Tietosuojavastaava
Sähköposti
helena.eronen@uef.fi
GSM-numero
0505760282
Suora numero
0294458187
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 3023