Kandidaatin tutkinto

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi olet perehtynyt yhteiskuntatieteiden historiaan, metodologiaan, teoriaan ja keskeisiin käsitteisiin. Sinulla on valmiudet käyttää uuden tiedon hankkimiseen tarvittavia tutkimusmenetelmiä ja perehtyä tutkimuksen tuottamaan tietoon sekä olet saanut valmiudet laaja-alaiseen yhteiskuntatieteelliseen ymmärrykseen sekä yhteiskuntatieteelliseen ajatteluun. Sinulla on laajat tiedot hyvinvoinnin kannalta relevanteista sosiaalisista ilmiöistä ja niihin liittyvästä tutkimustiedosta. Kykenet etsimään, jäsentämään ja esittämään yhteiskuntatieteellistä tutkimustietoa sekä omaat perusvalmiudet uuden tiedon tuottamiseen. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto antaa valmiudet yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen. Laajuudeltaan yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto on 180 opintopistettä ja sen suorittamisaika on 3 vuotta.

Pääaineidemme kandidaatin tutkintojen sisältöihin pääset tutustumaan WebOodissa olevissa opinto-oppaissamme (Oppaittain → Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta → Yhteiskuntatieteiden laitos) sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa.