Usein kysytyt kysymykset

UEF Opiskelijasähköposti kaikille opiskelijoille

1.10.2015 alkaen Itä-Suomen yliopiston sähköpostipolitiikka muuttuu siten, että kaikille opiskelijoille luodaan UEF opiskelijasähköposti ja se asetetaan ensisijaiseksi sähköpostiksi.

Muutoksesta tulee sähköposti, jonka jälkeen uusi sähköpostilaatikko on käytettävissä 12 tunnin kuluessa. Sähköpostiin pääsee UEF pikalinkeistä.

Ohje sähköpostin ohjaamiseen henk.koht sähköpostiin:

https://support.office.com/en-us/article/Forward-email-to-another-email-account-1ed4ee1e-74f8-4f53-a174-86b748ff6a0e

Huom! Aducate opiskelija voi halutessaan ottaa O365 - sähköpostin käyttöönsä. Kun opiskelijaposti on otettu käyttöön ei ensijaista postiosoitetta enää pysty vaihtamaan.

Käyttäjätunnuksista

Salasanan vaatimukset

 • Salasanan pituus 10-16 merkkiä. Työasemalta pystyy asettamaan pidemmänkin salasanan, mutta se ei toimi kaikissa järjestelmissä.
 • Salasana ei saa sisältää nimeäsi tai käyttäjätunnustasi.
 • Salasana ei saa sisältää sosiaaliturvatunnustasi eikä sen osia. Myöskään syntymäaikoja ei saa käyttää.
 • Salasanan tulee sisältää (3/4) kolme merkkityyppiä seuraavista neljästä ryhmästä:
  1. isot kirjaimet: A-Z
  2. pienet kirjaimet: a-z
  3. numerot: 0-9
  4. erikoismerkit: !@#$%/,.;:-_*=+?
 • Salasanasi voi siis koostua esimerkiksi isoista kirjaimista, numeroista ja erikoismerkeistä.
 • Älä käytä skandinaavisia kirjaimia (åäö, ÅÄÖ)!

Kenelle käyttäjätunnus?

UEF-käyttäjätunnus myönnetään Itä-Suomen yliopistossa työ- tai opiskelusuhteen alkaessa automaattisesti.

Työsuhteessa aloittanut henkilö voi aktivoida tunnuksensa aikaisintaan kaksi viikkoa ennen työsuhteen alkamista. Tunnus on käytettävissä noin tunnin kuluttua aktivoinnista. Opiskelija voi aktivoida tunnuksensa seuraavana päivänä siitä, kun hänen tietonsa on kirjattu opiskelijarekisteriin.

Käyttäjätunnuksen voi anoa dosenteille, emerituksille ja muille, jotka eivät ole suoraan työ- tai opiskelusuhteessa Itä-Suomen yliopistoon. Käyttäjätunnus on mahdollista saada erillisellä anomuksella myös muille henkilöille.

Käyttäjätunnuksen voimassaoloaika

Käyttäjätunnuksen voimassaolo määräytyy työ- tai opiskelusuhteen mukaan. Työ- tai opiskelusuhteen jatkuessa myös tunnuksen voimassaolo jatkuu automaattisesti. Tiedot työ- tai opiskelusuhteista haetaan yliopiston henkilö- ja opintotietojärjestelmistä.

Muut kuin työ- tai opiskelusuhteeseen perustuvat käyttäjätunnukset ovat määräaikaisia, eikä niiden voimassaolo jatku automaattisesti. Tällaisista käyttäjätunnuksista on tehty erilliset sopimukset.

Poikkeustilanteissa ota yhteys tapauksesta riippuen joko laitoksesi sihteeriin tai opinto- ja opetuspalvelujen toimistoon.

Työ- tai opiskelusuhteen päättyminen

Työsuhteen päätyttyä käyttäjätunnus ja siihen liitetyt käyttö-oikeudet päättyvät automaattisesti.

Opiskelusuhteen päättymisen jälkeen käyttäjätunnus ja opiskelijasähköposti ovat voimassa 6 kuukautta. Tämän jälkeen ne suljetaan automaattisesti.

Käyttö-oikeuksien päättymisestä ilmoitetaan ennakkoon sähköpostitse.

Julkaisussa ilmoitetun sähköpostiosoitteen jatkaminen

On tapauksia, joissa yksikkö haluaa heidän yksikössään työskennelleen henkilön sähköpostin toimivan vielä työsuhteen päätyttyä. Tällainen tapaus voi olla esimerkiksi, kun jossakin julkaisussa on ilmoitettu yhteyshenkilöksi jo työsuhteensa päättänyt henkilö.

Näissä tapauksissa on kaksi menettelyvaihtoehtoa.

1. Käyttäjän sähköpostiviestiin voidaan jättää poissaoloilmoitus, joka kertoo, että henkilö ei enää ole yliopistolla ja hänen tehtäviään hoitaa <henkilön nimi>. Tarvittaessa pois lähteneen henkilön tavoittaa uudesta sähköpostiosoitteesta <uusisähköpostiosoite>.

2. Poikkeustapauksissa henkilön käyttäjätunnuksen voimassaoloa voidaan jatkaa määräajaksi.

UEF-käyttäjätunnuksen tyypit

Käyttäjätunnukset Itä-Suomen yliopistoon luodaan keskitetyn käyttäjänhallintajärjestelmän kautta.

Tiedot henkilöistä ja rooleista haetaan Oodi-opiskelijatietojärjestelmästä tai Prima-henkilöstötietojärjestelmästä.  Työ- tai opiskelusuhteessa olevat (mm. henkilökunta, perusopiskelijat ja Aducate-opiskelijat ) saavat käyttäjätunnusoikeudet automaattisesti.

Käyttäjäroolit ja käyttöoikeudet Itä-Suomen yliopistossa

Käyttäjäroolit Itä-Suomen yliopistossa määräytyvät henkilön työ- tai opiskelusuhteen mukaan.

Käyttäjärooli liitetään henkilölle annettuun henkilökohtaiseen käyttäjätunnukseen. Roolien kautta henkilö saa erilaisia käyttöoikeuksia Itä-Suomen yliopiston sähköisiin palveluihin. Opiskelijan oikeudet edellyttävät asianmukaista opiskelijaksi ilmoittautumista lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi. Poissaolevalla opiskelijalla on rajoitetut oikeudet palveluihin.

Jos käyttäjän henkilöllisyyttä ei ole luotettavasti pystytty todentamaan, tulee käyttäjätunnuksesta kevyttunnus (Light Account). Kevyttunnuksella on rajoitetumpi pääsy sähköisiin palveluihin.

Kevyttunnuksen voi muuttaa normaaliksi tunnukseksi käymällä henkilökohtaisesti tietotekniikkapalveluiden IT Servicedeskissä tai kirjautumalla UEF-käyttäjänhallintajärjestelmään omilla verkkopankkitunnuksilla.

Muut käyttäjätunnukset

Määräaikainen tunnus

Käyttäjät (mm. dosentit ja emeritukset), jotka eivät ole suoraan työ- tai opiskelusuhteessa Itä-Suomen yliopistoon, voivat  saada määräaikaisen tunnuksen. Tunnusta anotaan käyttölupahakemuksella, jossa on laitoksen/yksikön johtajan puolto. Tunnus luodaan UEF-käyttäjänhallintajärjestelmään IT Servicedeskissä.

Jos määräaikainen tunnus luovutetaan käyttäjälle ilman henkilöllisyyden luotettavaa varmentamista, tunnuksesta tulee kevyttunnus, johon sisältyy edellä kuvattuja rajoituksia.

Vierailijatunnus

Vierailijatunnus on saatavissa UEFAD-verkon käyttöön tilapäiseen käyttöön.

Käyttäjätunnuksen asetukset

Käyttäjätunnuksesi tietoja pääset katselemaan ja muokkaamaan osoitteessa https://am.uef.fi/login.html.

Ensisijainen sähköpostiosoitteeni?

Henkilökuntasähköposti asetetaan automaattisesti kaikille ensisijaiseksi sähköpostiosoitteeksi. Jos sait ilmoituksen muuttuneesta ensisijaisesta sähköpostiosoitteesta, on syy mahdollisesti se, että sinulla on aiemmin ollut asetettuna jokin muu ensisijainen sähköpostiosoite.

Kun käytössäsi on henkilökuntasähköposti (UEF Exchange), on se aina asetettu ensisijaiseksi sähköpostiosoitteeksi. Opiskelija voi itse valita ensisijaisen sähköpostiosoitteensa, jota haluaa käyttää Itä-Suomen yliopiston eri IT-palveluissa (mm. Oodi, Moodle, wiki).

Oikopolut

Asiointipalvelut-sivusto

Asiointipalvelut-sivusto

IT-tuki chat

0294 4 58880