Yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävät ja kokoonpano

Yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävänä on:

 • edistää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain tavoitteiden toteutumista sekä edistää yhdenvertaisuuslain edellyttämiä toimenpiteitä yliopistossa
 • huolehtia, että yliopistossa on jatkuvasti voimassa oleva ja tarkoituksenmukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma
 • seurata tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman toteutumista
 • edistää tasa-arvomyönteisen ja yhdenvertaisuuteen nähden avarakatseisen mielipideilmaston kehittymistä yliopistossa
 • laatia selvityksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta Itä-Suomen yliopistossa
 • tiedottaa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuusasioista ja tukea henkilökunnan ja opiskelijoiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä kannanottoja
 • kehittää yhteistyötä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa muiden korkeakoulujen kanssa
 • ottaa kantaa havaitsemiinsa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmiin yliopistossa

Yhdenvertaisuustoimikunta pyrkii toiminnallaan auttamaan henkilökuntaa ja opiskelijoita tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa laatimalla selvityksiä, antamalla lausuntoja sekä tekemällä aloitteita.

Itä-Suomen yhdenvertaisuustoimikunnan kokoonpano toimikaudella 2019 - 2020 (varajäsen suluissa):

 • henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle, puheenjohtaja, työnantajan edustaja
 • opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen, työnantajan edustaja
 • henkilöstöasiantuntija Anne Kauppinen, työnantajan edustaja
 • professori Markku Tykkyläinen (professori Matti Tolvanen)
 • taloussihteeri Katri Mustonen (välinehuollon esimies Anne Pennanen)
 • yliopistonlehtori Erkki Pesonen (apurahatutkija Sanna Rantakömi)
 • koulutusvientisuunnittelija Roseanna Avento (opetuskoordinaattori Elisa Miettinen)
 • tietojärjestelmäsuunnittelija Juha Riepponen (tutkijatohtori (Tenure Track) Kaisa Pihlainen)
 • yliopistonlehtori Kati Kasanen (nuorempi tutkija Tuuli Miinalainen)
 • opiskelija Sami Tanskanen 31.12.2020 saakka (opiskelija  Roosa Ylikoski 31.12.2020 saakka)
 • opiskelija Annika Lommi 31.12.2020 saakka (opiskelija Yasmin Ayyoubi 31.12.2020 saakka)

Yhdenvertaisuustoimikunnan sihteerinä toimii henkilöstöasiantuntija Virva Pietarinen.