Yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävät ja kokoonpano

Yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävänä on:

 • edistää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain tavoitteiden toteutumista sekä edistää yhdenvertaisuuslain edellyttämiä toimenpiteitä yliopistossa
 • huolehtia, että yliopistossa on jatkuvasti voimassa oleva ja tarkoituksenmukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma
 • seurata tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman toteutumista
 • edistää tasa-arvomyönteisen ja yhdenvertaisuuteen nähden avarakatseisen mielipideilmaston kehittymistä yliopistossa
 • laatia selvityksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta Itä-Suomen yliopistossa
 • tiedottaa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuusasioista ja tukea henkilökunnan ja opiskelijoiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä kannanottoja
 • kehittää yhteistyötä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa muiden korkeakoulujen kanssa
 • ottaa kantaa havaitsemiinsa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmiin yliopistossa

Yhdenvertaisuustoimikunta pyrkii toiminnallaan auttamaan henkilökuntaa ja opiskelijoita tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa laatimalla selvityksiä, antamalla lausuntoja sekä tekemällä aloitteita.

Itä-Suomen yhdenvertaisuustoimikunnan kokoonpano toimikaudella 2019 - 2020 (varajäsen suluissa):

 • henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle, puheenjohtaja, työnantajan edustaja
 • henkilöstön kehittämispäällikkö Marketta Rantama, työnantajan edustaja
 • opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen, työnantajan edustaja
 • professori Markku Tykkyläinen (professori Matti Tolvanen)
 • tutkimusamanuenssi Lea Kervinen (tietojärjestelmäsuunnittelija Juha Riepponen)
 • yliopistonlehtori Erkki Pesonen (apurahatutkija Sanna Rantakömi)
 • amanuenssi Eeva Raunistola-Juutinen (koulutusvientisuunnittelija Roseanna Avento)
 • välinehuollon esimies Anne Pennanen (tutkijatohtori (Tenure Track) Kaisa Pihlainen)
 • yliopistonlehtori Kati Kasanen (nuorempi tutkija Tuuli Miinalainen)
 • opiskelija Max Pohjonen 31.12.2019 saakka (opiskelija Mikko Aaltonen 31.12.2019 saakka)
 • opiskelija Eetu Rantala 31.12.2019 saakka (opiskelija Iris Pykäläinen 31.12.2019 saakka)

Yhdenvertaisuustoimikunnan sihteerinä toimii henkilöstöasiantuntija Minna Väisänen.