Yhteistyökumppanit - toiminnassa mukana

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yhteistyö julkisen sektorin ja yhteiskunnan kanssa varmistaa  kehitettyjen ratkaisujen integroitumisen osaksi ennaltaehkäiseviä terveyspalveluita.